Районна прокуратура - Враца обслужва  административните общини гр. Враца и гр. Криводол

ОБЩИНА ВРАЦА

1. гр. Враца

2. с. Баница

3. с. Оходен

4. с. Мраморен

5. с. Горно Пещене

6. с. Голямо Пещене

7. с. Мало Пещене

8. с. Чирен

9. с. Девене

10. с. Три кладенци

11. с. Згориград

12. с.Паволче

13. с. Челопек

14. с. Лютаджик

15. с. Нефела

16. с. Бели извор

17. с. Власатица

18. с. Вировско

19. с. Веслец

20. с. Тишевица

21. с. Косталево

22. с. Лиляче

23. с. Върбица

ОБЩИНА КРИВОДОЛ:

1. гр. Криводол

2. с. Ботуня

3. с. Главаци

4. с. Краводер

5. с. Пудрия

6. с. Голямо Бабино

7. с. Уровене

8. с. Баурене

9. с. Добруша

10. с. Ракево

11. с. Градешница

12. с. Галатин

13. с. Лесура

14. с. Фурен

15. с. Осен