Районна прокуратура - Сливница

Регистър на декларациите за имущество и интереси чл. 35, ал. 1, т.2. от ЗПКОНПИ

Входящ № Дата Име и фамилия Длъжност Файлове
1 04.06.2018 г. АНЕЛИЯ ИВАНОВА съдебен секретар ДЕКЛАРАЦИЯ
2 04.06.2018 г. НИКОЛИНА ТОДОРОВА призовкар, чистач ДЕКЛАРАЦИЯ
3 04.06.2018 г. ГАЛЯ ДИМОВА съдебен деловодител ДЕКЛАРАЦИЯ
4 04.06.2018 г. РАДОСЛАВА ТОДОРОВА съдебен деловодител ДЕКЛАРАЦИЯ
5 04.06.2018 г. ЕЛЕНА МЛАДЕНОВА административен секретар ДЕКЛАРАЦИЯ
6 01.06.2018 г. ВЯРА БИЗКОВА Главен специалист - Административна дейност ДЕКЛАРАЦИЯ
7 06.06.2018 г. РАЛИЦА ГРИРОРОВА Главен счетоводител ДЕКЛАРАЦИЯ

Районна прокуратура - Сливница

Регистър на декларациите за несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т.1. от ЗПКОНПИ

Входящ № Дата Име и фамилия Длъжност Файлове
1 13.07.2018 г. ВЯРА БИЗКОВА Главен специалист - Административна дейност ДЕКЛАРАЦИЯ
2 17.07.2018 г. ГАЛЯ ДИМОВА съдебен деловодител ДЕКЛАРАЦИЯ
3 17.07.2018 г. АНЕЛИЯ ИВАНОВА съдебен секретар ДЕКЛАРАЦИЯ
4 13.07.2018 г. РАДОСЛАВА ТОДОРОВА съдебен деловодител ДЕКЛАРАЦИЯ
5 13.07.2018 г. НИКОЛИНА ТОДОРОВА призовкар, чистач ДЕКЛАРАЦИЯ
6 16.07.2018 г. ЕЛЕНА МЛАДЕНОВА административен секретар ДЕКЛАРАЦИЯ
7 16.07.2018 г. РАЛИЦА ГРИРОРОВА Главен счетоводител ДЕКЛАРАЦИЯ