Районна прокуратура - Силистра

Регистър на декларациите за несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т.1. от ЗПКОНПИ

Входящ № Дата Име и фамилия Длъжност Файлове
1 25.06.2018 г. Йордан Георгиев системен администратор декларация
2 26.06.2018 г. Милена Николова съдебен деловодител декларация
3 26.06.2018 г. Анелия Караславова съдебен секретар декларация
4 26.06.2018 г. Теодора Иванова съдебен секретар декларация
5 26.06.2018 г. Анелия Атанасова главен специалист - счетоводител и касиер декларация
6 26.06.2018 г. Юлия Маринова главен счетоводител декларация
7 27.06.2018 г. Росица Георгиева съдебен администратор декларация
8 27.06.2018 г. Анчо Стоев съдебен архивар декларация
9 27.06.2018 г. Яна Илиева съдебен деловодител декларация
10 28.06.2018 г. Иван Иванов работник поддръжка сгради декларация
11 02.07.2018 г. Николай Василев призовкар декларация
12 02.07.2018 г. Небаат Азиз чистач декларация
13 04.07.2018 г. Пенка Стайкова съдебен делеводител декларация
14 04.07.2018 г. Стефан Стайков шофьор - куриер декларация

Районна прокуратура - Силистра

Регистър на декларациите за имущество и интереси чл. 35, ал. 1, т.2. от ЗПКОНПИ

Входящ № Дата Име и фамилия Длъжност Файлове
1 17.05.2018 г. Цанка Костадинова главен специалист административна дейност декларация
2 23.05.2018 г. Росица Георгиева съдебен администратор декларация
3 23.05.2018 г. Николай Василев призовкар декларация
4 04.06.2018 г. Анчо Стоев съдебен архивар декларация
5 04.06.2018 г. Пенка Стайкова съдебен делеводител декларация
6 05.06.2018 г. Яна Илиева съдебен деловодител декларация
7 05.06.2018 г. Анелия Караславова съдебен секретар декларация
8 06.06.2018 г. Теодора Иванова съдебен секретар декларация
9 06.06.2018 г. Юлия Маринова главен счетоводител декларация
10 06.06.2018 г. Йордан Георгиев системен администратор декларация
11 07.06.2018 г. Анелия Атанасова главен специалист - счетоводител и касиер декларация
12 07.06.2018 г. Милена Николова съдебен деловодител декларация

Районна прокуратура - Силистра

Регистър на декларациите за промяна на декларираните за имуществени интереси чл. 35, ал. 1, т.4. от ЗПКОНПИ

Входящ № Дата Име и фамилия Длъжност Файлове
1 09.01.2019 г. Йордан Георгиев системен администратор Декларация