Районна прокуратура - Самоков

Регистър на декларациите за имущество и интереси чл. 35, ал. 1, т.2. от ЗПКОНПИ

Входящ № Дата Име и фамилия Длъжност Файлове
32 07.06.2018 г. СТАНИСЛАВА ПОПОВА съдебен секретар ДЕКЛАРАЦИЯ
37 08.06.2018 г. ЕЛИЦА ГОНЧЕВА Главен счетоводител ДЕКЛАРАЦИЯ
56 07.06.2018 г. АЛБЕНА ТРЕНДАФИЛОВА - КИРИЛОВА съдебен деловодител ДЕКЛАРАЦИЯ
59 14.06.2018 г. ГЕРГАНА ПЕТРОВА призовкар ДЕКЛАРАЦИЯ
62 07.06.2018 г. АЛБЕНА ТАНКИШЕВА съдебен деловодител ДЕКЛАРАЦИЯ
70 08.06.2018 г. ИСКРА БОЖИЛОВА съдебен деловодител ДЕКЛАРАЦИЯ
75 12.06.2018 г. СИМОНА ДОНЧЕВА съдебен администратор ДЕКЛАРАЦИЯ

Районна прокуратура - Самоков

Регистър на декларациите за несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т.1. от ЗПКОНПИ

Входящ № Дата Име и фамилия Длъжност Файлове
32 03.07.2018 г. СТАНИСЛАВА ПОПОВА съдебен секретар ДЕКЛАРАЦИЯ
37 04.07.2018 г. ЕЛИЦА ГОНЧЕВА Главен счетоводител ДЕКЛАРАЦИЯ
56 06.07.2018 г. АЛБЕНА ТРЕНДАФИЛОВА - КИРИЛОВА съдебен деловодител ДЕКЛАРАЦИЯ
59 06.07.2018 г. ГЕРГАНА ПЕТРОВА призовкар ДЕКЛАРАЦИЯ
62 05.07.2018 г. АЛБЕНА ТАНКИШЕВА съдебен деловодител ДЕКЛАРАЦИЯ
68 04.07.2018 г. ЦВЕТАНКА КРУМОВА Главен специалист - административна дейност ДЕКЛАРАЦИЯ
70 05.07.2018 г. ИСКРА БОЖИЛОВА съдебен деловодител ДЕКЛАРАЦИЯ
75 09.07.2018 г. СИМОНА ДОНЧЕВА съдебен администратор ДЕКЛАРАЦИЯ