Районна прокуратура - Пирдоп

Регистър на декларациите за имущество и интереси чл. 35, ал. 1, т.2. от ЗПКОНПИ

Входящ № Дата Име и фамилия Длъжност Файлове
1 04.06.2018 г. СТОЯНКА МЕЧКАРОВА съдебен деловодител ДЕКЛАРАЦИЯ
2 04.06.2018 г. АНКА ЙОВЕВА съдебен секретар ДЕКЛАРАЦИЯ
5 05.06.2018 г. АНКА НАЙДЕНОВА съдебен деловодител ДЕКЛАРАЦИЯ
9 05.06.2018 г. АНКА МИТОВА Главен счетоводител ДЕКЛАРАЦИЯ
14 07.06.2018 г. ДИАНА ГЕОРГИЕВА административен секретар ДЕКЛАРАЦИЯ

Районна прокуратура - Пирдоп

Регистър на декларациите за несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т.1. от ЗПКОНПИ

Входящ № Дата Име и фамилия Длъжност Файлове
8 05.06.2018 г. АНКА МИТОВА Главен счетоводител ДЕКЛАРАЦИЯ
10 06.06.2018 г. СТОЯНКА МЕЧКАРОВА съдебен деловодител ДЕКЛАРАЦИЯ
11 06.06.2018 г. АНКА ЙОВЕВА съдебен секретар ДЕКЛАРАЦИЯ
12 06.06.2018 г. ДИАНА ГЕОРГИЕВА административен секретар ДЕКЛАРАЦИЯ
13 06.06.2018 г. АНКА НАЙДЕНОВА съдебен деловодител ДЕКЛАРАЦИЯ