На 12.04.2019 г. в Районна прокуратура гр. Несебър се проведе ежегодният „Ден на отворените врати“– под надслов – „КАК ДА ЗАЩИТИМ ПРАВАТА СИ ЧРЕЗ СЪДЕБНИТЕ ИНСТИТУЦИИ“.

         Мероприятието съвпада с честването на  140 годишнината  от приемането на първата българска Конституция, Търновската Конституция приета на 16.04.1879 г.

        Традиционно за участие в мероприятието бяха поканени ученици от 11-ти клас при  СОУ „Любен Каравелов“ -град Несебър. Следвайки максимата, че няма по-голямо благо за едно общество и държавата от добре образованата младеж, на учениците бе изнесена лекция-беседа на тема „ЧАС ПО ПРАВО. ПРОКУРАТУРАТА КАТО СТРАЖ  НА ПОДРАСТВАЩИТЕ“. На учениците бяха разяснени основни понятия в наказателното право,  както и възможността им да защитят правата си чрез съдебните институции. Предвид възрастовата граница на аудиторията, акцент бе поставен върху възможността за ангажиране на наказателна отговорност на непълнолетните лица, както и разглеждане на съставите на отделни видове престъпления.
За проявената активност учениците получиха тематични подаръци от Административния ръководител на РП-Несебър- Конституцията на Република България.

У В А Ж А Е М И  Г Р А Ж Д А Н И,    

На 12.04.2019г. за времето от 10.00ч. до 16.00ч. в сградата на РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР, ще се проведе  Информационна кампания ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ през 2019г.  под надслов – „КАК ДА ЗАЩИТИМ ПРАВАТА СИ ЧРЕЗ СЪДЕБНИТЕ ИНСТИТУЦИИ“.            
Кампанията цели повишаване на правната култура и информираността на обществото със засилване на доверието й в съдебната система.
Ще бъде организиран информационен тур на гражданите в съдебната сграда, с представяне на административните служби в РП – Несебър - деловодство, регистратура, архив и прокурорски кабинети.
В организацията на мероприятието ще вземат участие  ученици от 12 клас при СОУ „Любен Каравелов“ град Несебър,  които ще посетят РП – Несебър от 15.00ч. до 16.00ч., с поднасяне на лекция на тема „ЧАС ПО ПРАВО. ПРОКУРАТУРАТА КАТО СТРАЖ  НА ПОДРАСТВАЩИТЕ“.                       

По случай навършването на 140 години от приемането на Търновската Конституция, всички участници в беседата ще получат Конституцията на Република България.     

ОЧАКВАМЕ ВИ !!!

АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ
РАЙОНЕН ПРОКУРОР НА
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР
РАДОСТ БОШНАКОВА

Национален конкурс за ученическо есе на тема „ Откровено за съдебната власт“ 

Висшият съдебен съвет организира конкурс за ученическо есе на тема „Откровено за съдебната власт“, като част от инициативата Ден на отворените врати във Висшия съдебен съвет.
В конкурса могат да участват учениците от VIII-ми до ХІІ-ти клас от българските училища в страната.  Всеки участник има право да участва с едно есе.     
Есетата трябва да бъдат подадени в срок от 01.04.2019 г. до 20.05.2019 г., включително по електронна поща на адрес: [email protected] Целта на инициативата е да се повиши правната култура на учениците, да се провокират творческите им търсения и вниманието им към съдебната власт.
Обявяването на победителя и връчването на наградата – лаптоп, както и две поощрителни награди – фотоапарати, ще се проведе в Деня на отворените врати на Висшия съдебен съвет - 07.06.2019 г.    
Обявата за конкурса и регламента за провеждането му са публикувани на интернет сайта на Висшия съдебен съвет в раздел „Пресцентър“ – подраздел „Дни на отворените врати“. http://www.vss.justice.bg/page/view/7165

„ЗАСАДИ ДРЪВЧЕ, ДАРИ ЖИВОТ С ЛЮБОВ“

Под този надслов на 04.05.2018г. в двора на Районна прокуратура –Несебър се проведе инициатива „ЗАСАДИ ДРЪВЧЕ, ДАРИ ЖИВОТ С ЛЮБОВ“.
Всяко дърво е живот за нас - хората, всяко листо е глътка въздух.
Затова всички ние сме загрижени за бъдещето на планетата през настоящето, когато на дневен ред в ЕС излизат екологични проблеми, свързани със замърсяването на въздуха и изсичането на дърветата.
В инициативата се включиха активно прокурори и съдебни служители от РП – Несебър, които лично засадиха предварително експертно подбрани насаждения от различни растителни видове .
Без дървета на Земята няма живот.
Дървото е подслон за много живи същества и отдава на хората своите лечебни качества.
Дървото ни напомня за важността на природата и опазването на околната среда.

10 месеца затвор за британски педофил, вилнял в Слънчев бряг. 60-годишният  Филип Робертсон опипвал 12-годишна шведка, призна и се разкая.

На 13.04.2018г. Районна прокуратура гр. Несебър се проведе ежегоден „Ден на отворените врати“ под надслов – „30- ГОДИНИ ОТ СЪЗДАВАНЕТО НА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА- НЕСЕБЪР. ЧОВЕКЪТ ПОД ТОГАТА“, „НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ ЛИЦА, КАТО ЖЕРТВИ И ИЗВЪРШИТЕЛИ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ“.

Ден на отворени врати 13 април 2018г.

Мероприятието се проведе  с участието на  ученици от СОУ „Любен Каравелов“ -град Несебър,  разпределени в две целеви групи от 11-ти и 8-ми клас. Учениците се запознаха с работата на прокурора и административните служби в РП– Несебър- деловодство, регистратура и архив .

Функциите на прокурорската институция  са да  “следи спазването на законността” – чл. 127 от Конституцията на РБ. Както изрично е отбелязал КС в Р.№ 8/05 г., “... това е нейната специализация в рамките на съдебната власт, това е основното в дейността й.

Административния ръководител на РП Несебър г-жа Радост Бошнакова приветства с добре дошли гостите на мероприятието.

Екип от прокурори и съдебни служители със специалното  участие на г-н Димо Димов - Инспектор Детска педагогическа стая  при РУ на МВР – Несебър , проведоха беседа с подрастващите за най-често изразените и характерни престъпни прояви  от непълнолетни извършители. Разясни им се наказателната отговорност, която носят навършвайки 14 –годишна възраст, обясниха се особеностите и спецификите при разглеждане на дела за престъпления извършени от непълнолетни. Акцент се постави върху престъпленията с предмет наркотични вещества, престъпленията против телесната и половата неприкосновеност, както и киберпрестъпленията.

Обърна се внимание и на друг изключително важен социален проблем-децата като жертви на насилие. Тревожен факт е, че голяма част от престъпните посегателства спрямо деца остават скрити за специалистите и като цяло за обществото.

Отговорността не е заключена само в правната рамка. Когато ставаме свидетели на насилие ние сме морално задължени да помогнем на жертвата, като се опитваме да преустановим насилието.

На децата бе разяснена възможността да сигнализират компетентните органи в случай на упражнена форма на насилие спрямо тях и избягване влиянието на криминогенна микросоциална среда, чрез подаване на сигнал на денонощен телефон 112 или лично идване до прокуратурата със запазване анонимността на жертвата.  Емпатията – това е неписаният закон.“

На 01.08.2018 г. ще се отбележи навършването на 30 години от създаването на Районна прокуратура –гр. Несебър.

 

  У В А Ж А Е М И  Г Р А Ж Д А Н И,

           На 13.04.2018г. за времето от 10.00 до 16.00 часа в сградата на РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР ще се проведе  Информационна кампания ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ през 2018г.  под надслов – „30- ГОДИНИ ОТ СЪЗДАВАНЕТО НА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА- НЕСЕБЪР. ЧОВЕКЪТ ПОД ТОГАТА“, „НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ ЛИЦА, КАТО ЖЕРТВИ И ИЗВЪРШИТЕЛИ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ“.
       
      Кампанията цели повишаване на правната култура и информираността на обществото със засилване на доверието й в съдебната система .
        Ще бъде организиран информационен тур на гражданите в съдебната сграда под мотото „30- ГОДИНИ ОТ СЪЗДАВАНЕТО НА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА- НЕСЕБЪР. ЧОВЕКЪТ ПОД ТОГАТА“, с представяне на административните служби в РП – Несебър- деловодство, регистратура, архив и прокурорски кабинети.
            В организацията на мероприятието ще вземат участие две целеви групи  ученици от 8 до 12 клас при СОУ „Любен Каравелов“ град Несебър,  които ще посетят РП – Несебър от 11.00ч. и от 14.00ч., с поднасяне на лекция на тема „НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ ЛИЦА, КАТО ЖЕРТВИ И ИЗВЪРШИТЕЛИ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ“.

            ОЧАКВАМЕ ВИ !!!

АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ
РАЙОНЕН ПРОКУРОР НА
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
ГР. НЕСЕБЪР
РАДОСТ БОШНАКОВА

ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ ПРЕЗ 2018г.

Отговори на най-често задаваните въпроси от граждани. Разберете кога, как и защо можете да се обърнете към Прокуратурата.