Районна прокуратура - Костинброд

Регистър на декларациите за имущество и интереси чл. 35, ал. 1, т.2. от ЗПКОНПИ

Входящ № Дата Име и фамилия Длъжност Файлове
1 06.06.2018 г. ДЕНИЦА СТОЯНОВА съдебен деловодител  
2 06.06.2018 г. ПЕОЛИНА СТОИЧКОВА съдебен секретар ДЕКЛАРАЦИЯ
3 06.06.2018 г. МАРИЕЛА ПАНКОВА съдебен деловодител ДЕКЛАРАЦИЯ
411 06.08.2018 г. АЛБЕНА ИВАНОВА Главен специалист - Административна дейност ДЕКЛАРАЦИЯ

Районна прокуратура - Костинброд

Регистър на декларациите за несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т.1. от ЗПКОНПИ

Входящ № Дата Име и фамилия Длъжност Файлове
221 10.07.2018 г. МАРГАРИТА ДРОНЧЕВА съдебен деловодител ДЕКЛАРАЦИЯ
255 16.07.2018 г. НЕЛИ ДАМЯНОВА чистач ДЕКЛАРАЦИЯ
334 11.07.2018 г. ПЕОЛИНА СТОИЧКОВА съдебен секретар ДЕКЛАРАЦИЯ
342 10.07.2018 г. МАРИЕЛА ПАНКОВА съдебен деловодител ДЕКЛАРАЦИЯ
411 16.07.2018 г. АЛБЕНА ИВАНОВА Главен специалист - Административна дейност ДЕКЛАРАЦИЯ