СЪОБЩЕНИЕ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На 04.12.2019 г. от 09.30 часа до 16.00 часа   в Районна прокуратура гр. Карлово  ще се проведе „ ДЕН  НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ“.


виж още ...
  • График

   График за прием на граждани от районния прокурор, административен ръководител на Районна прокуратура гр.Карлово за първото шестмесечие на 2020 г.

  • СЪОБЩЕНИЕ

   Уведомяваме Ви, че в периода на празничните дни, считано от 23.12.2019г. до 10.01.2020г., по разпореждане на Главния прокурор на Република България, прием на граждани от страна на Районния прокурор на Районна прокуратура гр.Карлово няма да се осъществява.

  • СЪОБЩЕНИЕ

   С Ъ О Б Щ Е Н И Е

   На 04.12.2019 г. от 09.30 часа до 16.00 часа   в Районна прокуратура гр. Карлово  ще се проведе „ ДЕН  НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ“.