Районна прокуратура - Етрополе

Регистър на декларациите за несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т.1. от ЗПКОНПИ

Входящ № Дата Име и фамилия Длъжност Файлове
1 29.06.2018 г. ВАЛЕНТИНА ТОДОРОВА съдебен секретар ДЕКЛАРАЦИЯ
2 29.06.2018 г. ВЕСЕЛИН ПАВЛОВ призовкар ДЕКЛАРАЦИЯ
3 29.06.2018 г. ВАЛЯ ГЕОРГИЕВА Главен счетоводител д
4 29.06.2018 г. ТОНИКА НИКОЛОВА Главен специалист - административна дейност ДЕКЛАРАЦИЯ

Районна прокуратура - Етрополе

Регистър на декларациите за имущество и интереси чл. 35, ал. 1, т.2. от ЗПКОНПИ

Входящ № Дата Име и фамилия Длъжност Файлове
1 06.06.2018 г. ВАЛЕНТИНА ТОДОРОВА съдебен секретар ДЕКЛАРАЦИЯ
2 06.06.2018 г. ВЕСЕЛИН ПАВЛОВ призовкар ДЕКЛАРАЦИЯ
3 07.06.2018 г. ВАЛЯ ГЕОРГИЕВА Главен счетоводител ДЕКЛАРАЦИЯ
4 01.08.2018 г. ТОНИКА НИКОЛОВА Главен специалист - административна дейност ДЕКЛАРАЦИЯ