Районна прокуратура - Елин Пелин

Регистър на декларациите за несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т.1. от ЗПКОНПИ

Входящ № Дата Име и фамилия Длъжност Файлове
399 01.08.2019 г. Боряна Георгиева Съдебен деловодител чл.35, ал.1, т.1

Районна прокуратура - Елин Пелин

Регистър на декларациите за имущество и интереси чл. 35, ал. 1, т.2. от ЗПКОНПИ

Входящ № Дата Име и фамилия Длъжност Файлове
399 20.08.2019 г. Боряна Георгиева Съдебен деловодител чл.35, ал.1, т.2