Вътрешни

Указание относно прилагането на чл. 145, ал. 2 ЗСВ (Нова, ЗИДЗСВ, ДВ, бр. 62/2016 г.)

Указание - чл. 145, ал. 2 ЗСВ / PDF файл / 350.7 KB

Указание за специален надзор (консолидирана версия)

Указание за специален надзор / PDF файл / 283.2 KB

Указание по приложението на Решение № 4/16.03.2017 г. на Конституционния съд (к. д. № 16/2016 г.)

Указание по приложението на Решение № 4_2017 г. на КС / PDF файл / 111.5 KB

Указания относно организацията на работа и осъществяването на контрол за законосъобразност от Прокуратурата на Република България при провеждане на избори и референдуми

Указания-избори и референдуми / PDF файл / 4.7 MB

Указание за участието на прокурорите в административни дела по преценка, когато се налага от важен държавен или обществен интерес (консолидирана версия)

Указание - участвие в административни дела / PDF файл / 267.5 KB

Указание относно процедурата по провеждането на предизборната кампания на кандидатите за членове на професионалните квоти във ВСС

Указание-предизборна кампания, членове ВСС / PDF файл / 124.9 KB

Правила за актовете относно дейността на прокуратурата (чл. 138, т. 4 ЗСВ)

Правила - актове, дейност ПРБ / PDF файл / 505.5 KB

Правила за работа на националната прокурорска мрежа за международно правно сътрудничество в Република България

Правила - национална прокурорска мрежа / PDF файл / 57.1 KB

Правила за обучение и повишаване на квалификацията в системата на ПРБ

Правила-обучение, квалификация ПРБ / PDF файл / 222.7 KB

Правила за обучение и повишаване на квалификацията на съдебните служители в системата на ПРБ

Правила - обучение и квалификация, съдебни служители / PDF файл / 352.1 KB

Правила за медийна комуникация в системата на ПРБ

Правила - медийна комуникация / PDF файл / 368.3 KB

Правила за създаване, съхраняване и използване на материали от Видеоархива на Националната следствена служба

Правила - видеоархив, НСлС / PDF файл / 841.0 KB

Методически насоки и практическа информация относно статута на почетните (нещатни) консулски длъжностни лица на други държави, изпълняващи функции на територията на Република България

Методически насоки - почетни (нещатни) консули / PDF файл / 704.0 KB

Заповед относно реда за регистриране на протоколите за уведомяване на пострадалите от престъпления за техните права, съгласно Закона за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления

З-РД-04-436_2016-протоколи за пострадали / PDF файл / 122.7 KB

План за действие за изпълнение на препоръките по Независимия анализ на прокуратурата - 20.02.2017 г.

План за действие по Независимия анализ / PDF файл / 4.3 MB