Главни прокурори на Република България

Никола Ст. Мушанов
Никола Ст. Мушанов Министър 31.12.1932 - 18.01.1933
Димитър Хр. Върбенов
Димитър Хр. Върбенов Министър 29.06.1931 - 31.12.1932
д-р Кънчо М. Миланов
д-р Кънчо М. Миланов Министър 15.05.1930 - 29.06.1931
д-р Тодор Г. Кулев
д-р Тодор Г. Кулев Министър 04.01.1926 - 15.05.1930
Цвятко П. Бобошевски
Цвятко П. Бобошевски Министър 03.11.1924 - 04.01.1926