Главни прокурори на Република България

Любен А. Диков
Любен А. Диков Министър 29.01.1935 - 21.04.1935
Михаил С. Календеров
Михаил С. Календеров Министър 22.01.1935 - 29.01.1935
Кимон Г. Стоянов
Кимон Г. Стоянов Министър 23.05.1934 - 22.01.1935
Петър Ив. Мидилев
Петър Ив. Мидилев Министър 19.05.1934 - 23.05.1934
Йордан Кр. Качаков
Йордан Кр. Качаков Министър 18.01.1933 - 19.05.1934