Главни прокурори на Република България

Александър Хр. Радолов
Александър Хр. Радолов Министър 21.02.1920 - 09.11.1921
 Марко Ив. Турлаков
Марко Ив. Турлаков Министър 06.10.1919 - 21.02.1920
Венелин Й. Ганев
Венелин Й. Ганев Министър 07.05.1919 - 06.10.1919
д-р Петър Сп. Джидров
д-р Петър Сп. Джидров Министър 28.11.1918 - 07.05.1919
Александър П. Малинов
Александър П. Малинов Министър 17.10.1918 - 28.11.1918