Дата на раждане:
 • 19.12.1970 г., Софийска област
Образование:
 • Висше - юридическо, ВИ-МВР, магистър
Професионален опит:

         Извън органите на съдебната власт:

 • 01.09.1994 г. - 01.02.1995 г., Оперативен работник в 05 РПУ-СДВР-МВР - 05 месеца;
 • 01.02.1995 г. - 21.05.1996 г., Помощник-следовател - Столична следствена служба;

 • В органите на съдебната власт:
 • 21.05.1996 г. - 17.04.2006 г., следовател при ССлС;
 • 17.04.2006 г. - 11.05.2012 г., прокурор при СРП;
 • 11.05.2012 г. - 19.07.2016 г., прокурор при СГП;
 • 19.07.2016 г. - 16.07.2018 г., административен ръководител на Специализирана прокуратура;
 • 16.07.2018 г. до момента -  заместник на главния прокурор при ВКП;

Обучения:

 • Участие в обучение на тема: „Общ преглед на финансовите престъпления с фалшива американска валута”;
 • Участие в интензивно специализирано обучение на прокурори и следователи от специализираната прокуратура на тема: „Корупционни престъпления”;
 • Участие в семинар на тема: „Противодействие на тероризма”;
 • Участие в семинар на тема: „Investigation techniques in detecting and proving terrorist activities, monitoring and suppression of terrorism financing”;
 • Участие в конференция на тема: „Защита на еврото в Черноморския регион”;
 • Участие в обучение на тема: „Престъпление по служба. Подкуп” ;
 • Завършен курс за: „Задължителна текуща квалификация на прокурори при повишаване в длъжност от районно на окръжно ниво – „Наказателно право и процес”.

Награди:

 • Сертификат за специално признание на участниците в успешно проведената на 04.10.2016 г. операция, при която е разбита нелегална печатница за производство на неистински евро банкноти в град Пловдив, издаден от Европол;
 • Грамота "Джовани Фалконе" за реален принос в ограничаване разпространението и употребата на наркотици, проституцията, детската порнография, корупцията, тероризма и изразена подкрепа на каузи в полза на обществото, за формиране на хуманни модели на поведение у подрастващото поколение;
 • Грамота и плакет "Джовани Фалконе" от конкурса „Страхливият умира всеки ден, смелият - само веднъж“ на Посолството на Република Италия и Община Благоевград.