Евгени Диков

Дата на раждане:           20.02.1955 г.

Семейно положение:    Женен

Образование:

Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Юридически факултет, специалност „Право“ – 1980 г.

Чужди езици: английски език, руски език

 

Професионален опит:

06.01.1980 г. – 06.01.1981 г.           стажант-съдия в СГС;

20.07.1981 г. – 21.03.1983 г.           прокурор в Районната прокуратура  – Бяла Слатина;

21.03.1983 г. – 01.07.1986 г.           заместник на административния ръководител  на РП– София;

01.07.1986 г. – 01.01.1989 г.           прокурор в 5-та Благоевска районна прокуратура – София;

01.01.1989 г. – 01.03.1989 г.           заместник на  административния ръководител на 1-ва СРП;

01.03.1989 г. – 07.02.1991 г.           прокурор в Софийската градска прокуратура;

07.02.1991 г. – 01.04.1992 г.           заместник на административния ръководител на СГП;

01.10.1992 г. – 06.01.2003 г.           адвокат;

06.01.2003 г. – 29.05.2006 г.           следовател в Националната следствена служба;

29.05.2006 г. – 10.02.2012 г.           прокурор във Върховната касационна прокуратура;

10.02.2012 г. – 06.02.2013 г.           ръководител сектор в IХ отдел на ВКП;

06.02.2013 г. – 16.05.2013 г.           прокурор във Върховната касационна прокуратура;

16.05.2013 г. – 02.12.2013 г.           прокурор във ВКП, командирован да изпълнява функциите на административен ръководител на СГП;

02.12.2013 г. – 20.12.2013 г.           прокурор, завеждащ отдел във ВКП, изпълняващ функциите на административен ръководител на СГП;

20.12.2013 г.                                     директор на Националната следствена служба и заместник на главния прокурор по разследването

 

Обучения:

10 – 14.07.2006 г. Участие в семинар на тема „Действие на специален отряд за борба с организираната престъпност в САЩ“, гр. Белград, Р Сърбия;

10 – 13.10.2006 г. Участие в семинар на тема „Законодателни рамки за операциите под прикритие“, финансиран по програма ФАР, Министерство на вътрешните работи, к.к. Пампорово;

24 – 25.10.2006 г. Лектор в семинар на тема „Финансово профилиране при разследване на пране на пари, придобити от трафик на хора“ по покана на Посолството на САЩ,  гр. Пловдив;

26 – 27.10.2006 г. Лектор в семинар на тема „Финансово профилиране при разследване на пране на пари, придобити от трафик на хора“ по покана на  Посолство на САЩ, гр. София;

15.11.2006  г. Участие в Конференция за представяне на Индекса на реформата в прокуратурата, Американска асоциация на юристите, правна инициатива за Централна Европа и Евразия, финансирана от Министерството на правосъдието на САЩ, гр. София;

16.11.2006 г. Участие в приемане на делегация от Централната служба за борба с трафика на хора (OCRTEH) в изпълнение на дейност: „Борба срещу сводничеството“ във ВКП, ГДБОП и Министерство на вътрешните работи, гр. София;

17 – 18.11.2006 г. Участие в Първата национална конференция на магистратите в България (ААМР) съвместно с ВСС,  ПРБ,  НСлС, ВКС и ВАС, гр. София;

13 – 14.02.2007 г. Участие в семинар на тема „Финансово профилиране при разследване на пране на пари, придобити от трафик на хора“ по покана на Посолството на САЩ, гр. Варна;

15 – 16.02.2007 г. Лектор в семинар на „Финансово профилиране при разследване на пране на пари, придобити от трафик на хора“ по покана на Посолство на САЩ, гр. Велико Търново;

19 – 22.03.2007 г. Участие в семинар на тема „ Правосъдие и медии“ по покана на Германската фондация за международно правно сътрудничество, Учебна база на ПРБ , к.к. Цигов чарк;

03 – 04.04.2007 г. Лектор в семинар на тема „Финансово профилиране при отнемане на материалните облаги от престъплението трафик на хора“, по покана на Посолство на САЩ, гр. Бургас;

23 – 27.04.2007 г. Участие в семинар на тема „Миграцията и противодействие на трафика на хора в контекста на членството на България в ЕС“ съвместно с Международната организация по миграция (МОМ)/, гр. Казанлък;

04 – 06.07.2007 г. Участие в семинар на тема „Организиране на регионална мрежа за сътрудничество и съвместно обучение на представители на правоохранителната система, международни организации и неправителствени организации за противодействие на трафика на хора“, AGIS, гр. София;

17 – 18.03.2008 г.  Участие като лектор в семинар на тема „Транснационален механизъм за насочване на жертви на трафика на хора в Югоизточна Европа“ съвместно с Националната комисия за борба с трафика на хора, МС и Министерството на вътрешните работи, гр. Бургас;

27 – 28.03.2008 г. Участие като лектор в семинар на тема „Транснационален механизъм за насочване на жертви на трафика на хора в Югоизточна Европа“ съвместно с Националната комисия за борба с трафика на хора, МС и Министерството на вътрешните работи, гр.Варна;

03 – 04.04.2008 г. Участие като лектор в семинар на тема „Транснационален механизъм за насочване на жертви на трафика на хора в Югоизточна Европа“ съвместно с Националната комисия за борба с трафика на хора, МВР и Министерския съвет, гр. София;

24 – 25.04.2008 г. Участие като лектор в семинар на тема „Транснационален механизъм за насочване на жертви на трафика на хора в Югоизточна Европа“ съвместно с Националната комисия за борба с трафика на хора, МС и Министерството на вътрешните работи, гр. Пазарджик;

02 – 03.10.2008 г. Участие в семинар на тема „Нормативна база и проблеми, свързани с провеждане на миграционната политика на РБ, съгласно изискванията за защита на национална сигурност и директивите на ЕС“ съвместно с ДАНС, Министерството на вътрешните работи;

27 – 29.05.2009 г. Участие в семинар на тема „Противодействие на измамите с ДДС в Европейския съюз“ съвместно с МВР, Европол, гр. София;

22.02.2010 г. Участие като лектор в работен семинар за оценка на взаимодействието и сътрудничеството между различни институции, имащи отношение към превенцията и противодействието на трафика на хора и за изготвяне на препоръки за тяхното подобряване, ГДБОП, Министерството на вътрешните работи, гр. София;

15 – 16.12.2010 г. Участие в семинар на тема „България и Европол – заедно за по-сигурна Европа“ по покана на  ДМОПС с участието на Европо, Европейския полицейски колеж (CEPOL) и Министерство на вътрешните работи, гр. София;

02 – 03.07.2012 г. Участие като лектор в семинар на тема „Трафик на хора“ съвместно с Министерството на правосъдието и вътрешните работи на Кралство Нидерландия и Центъра за съдебно обучение, НИП, гр. София;

11 – 12.10.2012 г. Участие като лектор в семинар на тема „Трафик на хора“ съвместно с Министерството на правосъдието и вътрешните работи на Кралство Нидерландия и Центъра за съдебно обучение, НИП, гр. София;

05 – 06.11.2012 г. Участие като лектор в семинар на тема „Трафик на хора“ в  НИП, гр. София;

05 – 09.11.2012 г. Участие в експертна визита за проучване на опита и добрите практики в България и Холандия при събирането и анализа на данни, свързани с трафика на хора Национална комисия за борба с трафика на хора към Министерския съвет, държавни агенции, ведомства, комисии, институти и др., гр. София;

19 – 22.11.2012 г. Участие в семинар на тема „Изграждане на капацитет за борба с трафика на хора, с цел трудова експлоатация“ по покана на Международния център за развитие на миграционната политика (МЦРМП) гр. Будапеща, Р Унгария;

13 – 15.12.2012 г. Участие като лектор в семинар на тема „Работата на специализираните прокуратури и актуалните проблеми при противодействие на финансовите престъпления“ по покана на Фондация „РискМонитор“, к.к. Боровец;

25.04.2014 г. Участие в кръгла маса „Правни процедури за защита жертви на трафик“, Асоциация „Анимус“, гр. София;

17 – 15.05.2014 г. Участие като лектор в семинар на тема „Европейски стандарти в противодействието на изпирането на пари“ по покана на Фондация „Риск Монитор“, к.к. Боровец;

11 – 13.06.2015 г. Участие като лектор в семинар на тема „Анализ на практиката по противодействие на престъпленията  свързани с наркотици  извършени от организирани престъпни групи“, фондация „Риск Монитор“, гр. Девин;

 

Награди:

Протокол на ВСС № 12/20.04.2005 г. – служебна благодарност и грамота;

Заповед № 402/20.02.2009 г. на главния прокурор – персонална награда;

Заповеди № 678/02.03.2012 г. на главния прокурор – парична награда;

Заповед №  4100/16.12.2013 г. на главния прокурор – „Служебна благодарност“ и предметна награда;

Заповед № РД-08-647/04.10.2016 г. на главния прокурор – „Служебна благодарност и грамота“  и предметна награда