Борислав Сарафов

        

Образование:  

 1994 г.   Висш институт на МВР - София

 1987 г.  27 ЕСПУ „Акад.Г.Караславов” - София

 

Професионален  опит:

01.11.1994 г. - 26.01.1996 г. - инспектор по режимно-административната дейност в Главно управление на местата за лишаване от свобода

01.02.1996 г. - 18.02.2001 г. - следовател в Софийска окръжна следствена служба

19.02.2001 г. - 31.05.2001 г. - зам.районен прокурор в Районна прокуратура - Сливница

01.06.2001 г. - 05.11.2006 г. - прокурор в Софийска окръжна прокуратура

06.11.2006 г. - 28.02.2007 г. - прокурор във Върховна административна прокуратура отдел „Съдебен”

01.03.2007 г. - 29.06.2011 г. - прокурор във Върховна касационна прокуратура отдел „Противодействие на организираната престъпност”

30.06.2011 г.                       - ръководител на Апелативната специализирана прокуратура

18.01.2013 г.                       - заместник на главния прокурор на РБ

 

Допълнителни умения, знания и постижения:

2002 г. -  27.05.2005 г.      Пълен курс на обучение по  Туининг проекта на програма ФАР “BG 0203.06” - “Укрепване на институционалния капацитет на прокуратурата за борба с организираната престъпност, стопанската престъпност и корупцията”

07. - 09.07.2004 г.             Семинар за ръководни кадри на прокуратурата по програмата за “Укрепване на Прокуратурата на Р България”

19. - 20.01.2006 г.             Семинар “Инструменти за международно сътрудничество по наказателни въпроси в европейския съюз”

04. - 06.10.2006 г.             Семинар за обучители „Обучение на магистрати и служители по новия НПК”

11. - 13.10.2006 г.             Международен семинар „Специални техники, използвани в борбата срещу организираната престъпност и корупцията”

11. - 15.06.2007 г.             Международен семинар “Борба с прането на пари и организираната престъпност”

14. - 24.05.2012 г.             Обучение към Държавния департамент на САЩ по тема „Борба с организираната престъпност“, проведено във ФБР и федералната прокуратура.

18. - 22.06.2012 г.             Обучение към DEA /Агенция за борба с наркотиците на САЩ/ на тема „Пране на пари и отнемане на имущество, придобито от наркотрафик“

15. – 20.10.2012 г.            Учебно посещение в Националния съд и Прокуратурата за борба с тероризма и организираната престъпност на Кралство Испания

 

Награди:                                

С протокол № 30/09.10.2002 г. изразена служебна благодарност от Висшия съдебен съвет за високи професионални и нравствени качества

Със заповед № 402/20.02.2009 г. на главния прокурор на РБ за положени изключителни усилия в борбата с организираната престъпност и съществен принос за констатираните положителни изводи в четвъртия доклад на Европейската комисия за правосъдие и вътрешен ред

Със заповед № 678/02.03.2012 г. на главния прокурор на РБ за постигнати високи резултати в работата