Заместник на главния прокурор при Върховна административна прокуратура

ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ:
  • 10.07.2014 г. – до настоящият момент - заместник на главния прокурор при Върховна административна прокуратура
  • 05.02.2013 г. – 10.07.2014 г. – заместник на главния прокурор при Върховна касационна прокуратура – отговарящ за дейността на отдел 03“Съдебен“ и 04 „Международен“
  • 23.06.2009 г. – 05.02.2013 г. – административен ръководител -окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. Шумен
  • 30.05.2008 г. – 23.06.2009 г. – заместник административен ръководител – заместник окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. Шумен
  • 15.02.2002 г. – 30.05.2008 г. – прокурор в Окръжна прокуратура гр. Шумен
  • 10.05.2001 г. – 15.02.2002 г. – заместник административен ръководител – заместник районен прокурор на районна прокуратура гр. Шумен
  • 03.12.1998 г. – 10.05.2001 г. – прокурор в Районна прокуратура гр. Шумен
  • 17.03.1997 г. – 03.12.1998 г. – младши прокурор в Районна прокуратура гр. Шумен