Прокурорите от Окръжна прокуратура - Шумен са упражнили ръководство и надзор по три знакови дела през 2017 г., сред които „Килърите“, за влаковата катастрофа на гара Хитрино и срещу частен съдебен изпълнител

По три знакови дела Окръжна прокуратура гр. Шумен е упражнила ръководство и надзор през 2017 г.

Делото за влаковата катастрофа в с. Хитрино на 10 декември 2016 г., при която е била причинена смъртта и телесни повреди на повече от едно лице и значителни материални вреди, вече е в съдебна фаза по внесения обвинителен акт на прокуратурата в съда срещу двамата  машинисти 10 месеца след трагедията.

На специален надзор е взето и досъдебното производство на ОП-Шумен срещу частен съдебен изпълнител, водено за длъжностно присвояване в особено големи размери. Той е бил привлечен като обвиняем, като му е била наложена мярка за неотклонение парична гаранция. Върху имуществото на обвиняемия е било допуснато обезпечение чрез налагане на възбрана върху недвижими имоти и запор върху движими вещи.

По третото дело, водено на специален надзор, известно в обществото като „Килърите“, Окръжна прокуратура - Шумен вече е привела в изпълнение наложените и влезли в законна сила доживотни присъди без замяна на подсъдимите  П.Ст., В.К. и Г. В., както и 10-годишината присъда на Я.П.. Р.С. и П.А. вече са изтърпели наказанията си, съответно 3 и 4 години лишаване от свобода. Продължилият години наказателен процес срещу подсъдимите е финализиран с решение на Върховния касационен съд от 1 декември 2017 г.,което не подлежи на обжалване.

На днешното събрание по отчетния доклад на Административния ръководител на Окръжна прокуратура гр.Шумен Маргарита Георгиева стана ясно, че през 2017 г. прокурорите от района на Окръжна прокуратура-Шумен са осъществявали ръководство и надзор върху 125 данъчни дела, като новообразуваните са били 79 само през миналата година. 15 прокурорски акта за данъчни престъпления срещу 15 лица са били внесени през 2017, от които четири са били с обвинителен акт, 8 – със споразумения и три – с предложение за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административни наказания. Осъдени са 16 лица с влязъл в сила съдебен акт.

През отчетната 2017 г. се наблюдава увеличение и на наблюдаваните, и на  новообразуваните досъдебни производства с предмет наркотични вещества и прекурсори.Прокурорите от Шуменския съдебен район са решили общо 50 дела от категорията, като броят на осъдените лица спрямо предходния отчетен период е увеличен. Това е показател за добрата работа на прокуратурата в борбата с незаконния трафик на наркотични вещества и прекурсори на територията на Шуменския съдебен район. От друга страна обаче увеличеният брой на делата за престъпления, свързани с наркотици, е индикатор за все по-масовото разпространение и употребата на наркотичните вещества, което е изключително тревожна тенденция.

Тревожна е и статистиката за досъдебните производства срещу непълнолетни извършители. Броят на наблюдаваните производства срещу непълнолетни през 2017 г. от Окръжна прокуратура - Шумен и районните прокуратури от региона е 74, като новообразуваните са 46. През 2016 г. са наблюдавани 36 дела, от които новообразуваните са били 24. Най-голям е делът на досъдебните производства срещу непълнолетни,  образувани за общоопасни престъпления, следвани от  престъпленията против собствеността. Приключените дела през изминалата година срещу непълнолетни са 66 спрямо 22 през 2016 г. Броят на осъдените с влязла в сила осъдителна присъда непълнолетни извършители  през отчетния период е 27, при 9 през 2016 г.  Четирима непълнолетни са получили ефективни наказания.

Гости на отчетното събрание на Окръжна прокуратура гр. Шумен бяха г-жа Ася Петрова- заместник на главния прокурор, г-н Вилен Мичев- и.ф. апелативен прокурор и прокурорът и говорител на АП – Варна, Стефка Якимова.


виж още ...