Прокурори от Шуменския съдебен район са отличени с грамота и служебна благодарност за участие в образователната програма на ВСС

Седем прокурори от Шуменския съдебен окръг са отличени с грамота и служебна благодарност за проявен висок професионализъм и компетентност при осъществяване на образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“ на Висшия съдебен съвет.

Заместник-окръжните прокурори Делян Димитров и Орлин Куздов, прокурорите в ОП – Шумен Яна Николова и Румен Рачев,  прокурорите в РП-Шумен Маргарита Николаева и Павлин Вълчев, последният вече е прокурор в Окръжна прокуратура-Шумен, и прокурор Мая Големанова при РП- Велики Преслав са удостоени за участието им като лектори в Образователната програма на ВСС. За нея Висшият съдебен съвет получи специалната награда на журито за 2017 г. в конкурса „Кристални везни на правосъдието“ на Съвета на Европа. 

За участие в програмата са отличени също и Анна Иванова – съдебен администратор при ОП-Шумен, Татяна Карова – съдебен администратор при РП-Шумен и Илияна Георгиева – административен секретар при РП-Велики Преслав.

Новини

Провери преписка