ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

Във връзка с   взаимодействието на прокуратурата с представители на медиите през месец октомври 2017 година представяме на Вашето внимание, следната информация относно дейността на Окръжната прокуратура и трите районни прокуратури в Шуменски съдебен район:

ВНЕСЕНИ НАКАЗАТЕЛНИ ПРОИЗВОДСТВА: 40 бр.

От тях:

І. Брой обвинителни актове: 28 бр., срещу 32 обвиняеми лица, за 32 престъпления, като съобразно извършените престъпления по обвинителните актове се разпределят така:

Глава ІІ от НК – Престъпления против личността: 4 бр.

Глава ІІІ от НК – Престъпления против правата на гражданите: 1 бр.

Глава ІV от НК – Престъпления против брака и семейството: 1 бр.

Глава V от НК – Престъпления против собствеността: 9 бр.

Глава VІ от НК – Престъпления против стопанството: 7 бр.

Глава VІІ от НК – Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната система: 0 бр.

Глава VІІІ от НК – Престъпления против дейността на държавни органи и обществени организации: 0 бр.

Глава ІХ от НК – Документни престъпления: 0 бр.

Глава Х от НК – Престъпления против реда и общественото спокойствие: 0 бр.

Глава ХІ от НК – Общоопасни престъпления: 10 бр.

Глава ХІІІ от НК – Военни престъпления: 0 бр.

ІІ. Брой внесени предложения за споразумения: 9 бр.; срещу 9 лица.

ІІІ. Брой на внесените предложения за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административни наказания по чл. 78а от НК: 3 бр.; срещу 3 лица.

ІV. Брой на предложенията по чл. 61 от НК:  1 бр.

V. Общ брой на обвиняемите лица: 83 бр.

VІ. Дела и възложени проверки (по преценка на прокурорите) със значим обществен интерес:

На 30.10.2017 г. е образувано ДП № 1313/2017 г. по описа на РУ гр. Шумен, вх. № 2253/2017 г. по описа на РП гр. Шумен срещу С.Ж.А. за това, че на 30.10.2017 г. в гр. Шумен и в района на път гр. Шумен – с. Новосел, при условията на продължавано престъпление, извършил полово сношение (анален полов контакт) и действия на полово удовлетворение (орален полов контакт и целуване по устните) с лице от същия пол, ненавършило 14-годишна възраст, като употребил за това сила и заплашване – престъпление по чл. 157, ал. 3 от НК, вр. с чл. 157, ал. 1 от НК, вр. с чл. 26, ал. 1 от НК.

 

На 20.09.2017 г. е образувано ДП № 1099/2017 г. по описа на РУ гр. Шумен, вх. № 1924/2017 г. по описа на РП гр. Шумен срещу неизвестен извършител за това, че през м. септември 2017 г. в с. Салманово, обл. Шумен, държал огнестрелни оръжия и боеприпаси, без да има за това надлежно разрешение – престъпление  по чл. 339, ал. 1 от НК. По делото на 20.10.2017 г. са привлечени като обвиняеми лицата П.С.П. и С.Н.Д., къто първият е задържан с мярка за неотклонение „Задържане под стража“.

 

 

Говорител на ОП гр. Шумен

Прокурор Яна Николова


виж още ...