Сигнали за нарушения и престъпления свързани с изборния процес гражданите могат да подават в прокуратурите при Шуменски съдебен район

 Шуменската окръжна прокуратура уведомява гражданите, че на 24.05.2019г. и по време на предизборния – 25.05.2019г. и изборния ден -26.05.2019г. в прокуратурите при Шуменския съдебен окръг, съгласно указания на Главния прокурор на РБългария  са определени  дежурни звена, до които могат да се подават сигнали за нарушения и престъпления свързани с изборния процес, както следва:

           За района на Районна прокуратура гр. Шумен в деловодство на етаж втори в сградата на Съдебната палата-гр.Шумен.Сигнали могат да се подават и на e-mail: [email protected]  Телефони за връзка на 24.05.2019г. – 054/874 648, на 25.05.2019г.- 054/874 644 и на 26.05.2019г. - 054/874 647.

За района на Районна прокуратура гр. Нови пазар в деловодство,в сградата на Съдебната палата-гр.Нови пазар. Сигнали могат да се подават и на e-mail: [email protected] Телефони за връзка на 24.05.2019г. - 0537/ 22 472 и на 25 и 26.05.2019г. - 0537/24 377.         

За района на Районна прокуратура гр.Велики Преслав в деловодство, в сградата на Съдебната палата-гр.Велики Преслав. Сигнали могат да се подават и на e-mail: [email protected] Телефони за връзка на на 24.05.2019г. -0538/48347, на 25.05.2019г. - 0538/48-352 и на 26.05.2019г. - 0538/48-346.        

За Окръжна прокуратура гр. Шумен, в деловодство на етаж трети в сградата на Съдебната палата-гр.Шумен. Сигнали могат да се подават и на e-mail: [email protected] Телефони за връзка от 24.05.2019г. до 26.05.2019г. вкл. - 054/874 659.

         За представителите на медиите: Осведомяването за преписки и дела във връзка с изборния процес, ще се осъществява само чрез пресцентъра на ПРБ и говорителя на Главния прокурор на РБългария.