Прокурор от Районна прокуратура - Нови пазар с Почетен знак на Прокуратурата на Република България

За висок професионализъм и отлично изпълнение на служебните задължения в цялостната си работа прокурор Красимира Жекова от Районната прокуратура гр.Нови пазар е отличена с Почетния знак на Прокуратурата на Република България.

Предложението за отличието в края на професионалния път на прокурор Жекова е направено от Административният ръководител на Окръжна прокуратура гр.Шумен г-жа Маргарита Георгиева.

Заповедта за отличието е на Главния прокурор на Прокуратурата на Република България.


виж още ...