Почетен знак на Прокуратурата на Република България бе връчен на прокурор от Окръжна прокуратура гр.Шумен за висок професионализъм в цялостната му работа
Почетен знак на Прокуратурата на Република България бе връчен на прокурор от Окръжна прокуратура гр.Шумен за висок професионализъм в цялостната му работа

Прокурор Димитър Димов от Окръжна прокуратура - Шумен бе удостоен днес с почетния знак на Прокуратурата на Република България. Отличието заедно с грамота е по предложение на Административния ръководител – Окръжен прокурор на ОП – Шумен, Маргарита Георгиева за проявен висок професионализъм и отлично изпълнение на служебните задължения в цялостната работа  на прокурор Димов. 

Отличието бе връчено на магистрата пред целия колектив на Шуменската окръжна прокуратура.

Благодарствено писмо за отлична съвместна работа с прокурор Димитър Димов бе изпратено и от ОД на МВР-Шумен.