Отличие „Служебна благодарност“ получиха г-н Петър Ганчев – Завеждащ Окръжен следствен отдел при Окръжна прокуратура- Шумен и г-жа Донка Петева – съдебен деловодител в Окръжен следствен отдел при Окръжна прокуратура -Шумен

По предложение на Окръжният прокурор на Окръжна прокуратура гр.Шумен г-жа Маргарита Георгиева за проявен висок професионализъм и образцово изпълнение на служебните задължения г-н Петър Ганчев – Завеждащ Окръжен следствен отдел при Окръжна прокуратура- Шумен и г-жа Донка Петева – съдебен деловодител в Окръжен следствен отдел при Окръжна прокуратура –Шумен са наградени с отличие „Служебна благодарност“ със заповеди на Главния прокурор на Република България.

Днес грамотите, с които се награждават г-н Петър Ганчев – Завеждащ Окръжен следствен отдел при Окръжна прокуратура- Шумен и г-жа Донка Петева – съдебен деловодител в Окръжен следствен отдел при Окръжна прокуратура –Шумен им бяха официално връчени от Административния ръководител –Окръжен прокурор на Окръжна прокуратура- Шумен  г-жа Маргарита Георгиева.