Главният прокурор на Република България Сотир Цацаров награди Административния ръководител –Окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. Шумен

Със Заповед № РД-08-1588/06.12.2019г. Главният прокурор на Република България Сотир Цацаров награди г-жа Маргарита Георгиева - Административния ръководител – Окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Шумен, с отличие знак „За заслуга“ за отлично изпълнение на служебните задължения като Прокурор и Административен ръководител – Окръжен прокурор на ОП-Шумен.

Препис от заповедта, ведно с грамота и отличието бяха връчени на ръковидителя на Шуменската окръжна прокуратура днес на 12.12.2019г.