Благодарствено писмо от Директора на ОД на МВР-Шумен до Прокуратурата

На 04.10.2018г. в Окръжна прокуратура – Шумен се получи Благодарствено писмо от г-н Ялчън Расим – Директор на ОД на МВР – Шумен, адресирано до Административния ръководител на ОП – Шумен г-жа Маргарита Георгиева и до Административния ръководител на РП – Шумен г-жа Соня Александрова. Изразява се благодарност  към професионализма, отговорността и личната ангажираност на прокурорите – неразделна част от ежедневната им работа, които често остават незабелязани. В писмото се изразява благодарност за отличната координация и съвместните действия, между МВР и Прокуратурата по извършена реализация по ДП №1117/2018г. по описа на РУ-Шумен, наблюдавано от Владимир Колев – прокурор от Районна прокуратура - Шумен, свързано с ръководство и надзор на процесуално – следствените действия по разкриване и доказване на няколко от извършените през 2018г. на територията на гр. Шумен случаи на телефонни измами.