Указател на прокуратурите

Прокуратура Адрес Телефон Факс Е-поща
Окръжна прокуратура Шумен 9700 Шумен, ул. "Съединение" №26 054874651 054800037 [email protected]
Районна прокуратура Шумен 9700 Шумен, ул. "Съединение" №26 054874620 054800022 [email protected]
Районна прокуратура Нови пазар 9900 Нови пазар, ул. "Цар Освободител" №31 053722472 053722472 [email protected]
Районна прокуратура Велики Преслав 9850 Велики Преслав, ул. "Борис Спиров" №80 053848347 053842733 [email protected]