Контакти

Информационен център за работа с граждани

9700 Шумен, ул. "Съединение" №26
тел.: 054874651, факс: 054800037
счетоводство: 054874662
e-mail: [email protected]

Изпрати сигнал

Липсата на коректни имена, точен пощенски адрес, телефон и пр. може да доведе до третиране на сигнала Ви като „анонимен” и оставянето му без разглеждане.

Изпрати сигнал

Адреси и телефони на прокуратурите в района на ОП Шумен.

Връзки към важни институции в Република България.