Прием на граждани

ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИЯ РЪКОВОДИТЕЛ НА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ШУМЕН

 

Приемът се осъществява всеки първи понеделник от месеца  от 10 ч. до 12 ч. в кабинета на административния ръководител на Окръжна прокуратура Шумен, в Съдебна палата гр. Шумен, ет. 3.

При отсъствие на административния ръководител, гражданите се приемат от  заместник административния ръководител на Окръжна прокуратура Шумен.

Телефон за връзка 054874651; е-mail: [email protected]

Прокурорите не дават правни консултации, съгласно чл. 213 от Закона за съдебната власт.

Административните ръководители приемат и изслушват граждани, като в зависимост от поставените въпроси и искания:

- насочват по компетентност;

- приемат и предоставят за регистриране подадени съобщения, жалби, сигнали, предложения, запитвания и други;

- осведомяват по принцип за възможността за консултация с адвокат;

- разясняват реда за обжалване на постановен прокурорски акт;

- разясняват, че поставените наказателноправни въпроси се решават от компетентната прокуратура, по предвидения ред в НПК.

Административните ръководители не изразяват становище по съществото на правните казуси и не дават правни консултации.

 

ПРОМЯНА В ГРАФИКА ЗА ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ ОСЪЩЕСТВЯВАН ОТ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ГР.ШУМЕН В ПЕРИОДА НА СЪДЕБНАТА ВАКАНЦИЯ ОТ 01.08.2017Г. ДО 10.09.2017Г.

Окръжна прокуратура -Шумен съобщава, че в периода на съдебната ваканция, считано от 01.08.2017г. до 10.09.2017г. по разпореждане на главния прокурор прием на граждани няма да се осъществява. В този период жалби и сигнали гражданите могат да подават в деловодството на Окръжна прокуратура гр.Шумен.

 

ИЗНЕСЕНИ ПРИЕМНИ

Административният ръководител на Окръжна прокуратура Шумен приема граждани в изнесени приемни по седалището на всяка районна прокуратура от съдебния район, веднъж на два месеца.

Име и фамилия на приемащия прокурор Длъжност Дата Прокуратура Място на прием Време за прием
    месец август  2017г.  - съдебна ваканция, жалби и сигнали гражданите могат да подават в деловодството на прокуратурата      
Орлин Куздов Зам.окръжен прокурор 11.09.2017 г. Районна прокуратура-гр.Велики Преслав гр. Велики Преслав, Съдебна палата, ул. "Борис Спиров" №80, етаж 2, стая №1 10-12 ч.
Делян Димитров Зам.окръжен прокурор 12.09.2017 г. Районна прокуратура-гр.Нови пазар гр. Нови пазар, Съдебна палата, ул."Цар Освободител" №31, етаж 1, зала № 3 10-12 ч.
Маргарита Георгиева Административен ръководител-  Окръжен прокурор 15.09.2017 г. Районна прокуратура-гр.Шумен гр. Шумен,Съдебна палата, ул. "Съединение" №26, ет.2, кабинета на районния прокурор 10-12 ч.
Орлин Куздов Зам.окръжен прокурор 06.11.2017 г. Районна прокуратура-гр.Нови пазар гр. Нови пазар, Съдебна палата, ул."Цар Освободител" №31, етаж 1, зала № 3 10-12 ч.
Делян Димитров Зам.окръжен прокурор 07.11.2017 г. Районна прокуратура-гр.Велики Преслав гр. Велики Преслав, Съдебна палата, ул. "Борис Спиров" №80, етаж 2, стая №1 10-12 ч.
Маргарита Георгиева Административен ръководител-  Окръжен прокурор 10.11.2017 г. Районна прокуратура-гр.Шумен гр. Шумен,Съдебна палата, ул. "Съединение" №26, ет.2, кабинета на районния прокурор 10-12 ч.