ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИЯ РЪКОВОДИТЕЛ НА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ШУМЕН

 

Приемът се осъществява в работни дни - всеки първи понеделник от месеца  от 10 ч. до 12 ч. в кабинета на административния ръководител на Окръжна прокуратура Шумен, в Съдебна палата гр. Шумен, ет. 3.

При отсъствие на административния ръководител, гражданите се приемат от  заместник административния ръководител на Окръжна прокуратура Шумен.

Телефон за връзка 054874651; е-mail: [email protected]

Прокурорите не дават правни консултации, съгласно чл. 213 от Закона за съдебната власт.

Административните ръководители приемат и изслушват граждани, като в зависимост от поставените въпроси и искания:

- насочват по компетентност;

- приемат и предоставят за регистриране подадени съобщения, жалби, сигнали, предложения, запитвания и други;

- осведомяват по принцип за възможността за консултация с адвокат;

- разясняват реда за обжалване на постановен прокурорски акт;

- разясняват, че поставените наказателноправни въпроси се решават от компетентната прокуратура, по предвидения ред в НПК.

Административните ръководители не изразяват становище по съществото на правните казуси и не дават правни консултации.

ИЗНЕСЕНИ ПРИЕМНИ

Административният ръководител на Окръжна прокуратура Шумен приема граждани в изнесени приемни по седалището на всяка районна прокуратура от съдебния район, веднъж на два месеца.

ГРАФИК
Име и фамилия на приемащия прокурор Длъжност

Дата

Прокуратура Място на прием Време за прием
Делян Димитров Зам.окръжен прокурор 16.01.2018г.  Районна прокуратура-гр.Нови пазар гр. Нови пазар, Съдебна палата, ул."Цар Освободител" №31, етаж 1, зала № 3 10-12 ч.
Орлин Куздов Зам.окръжен прокурор 22.01.2018 г. Районна прокуратура-гр.Велики Преслав гр. Велики Преслав, Съдебна палата, ул. "Борис Спиров" №80, етаж 2, стая №1 10-12 ч.
Маргарита Георгиева Административен ръководител-  Окръжен прокурор 31.01.2018 г. Районна прокуратура-гр.Шумен гр. Шумен,Съдебна палата, ул. "Съединение" №26, ет.2, кабинета на районния прокурор 10-12 ч.
Орлин Куздов Зам.окръжен прокурор 12.03.2018 г. Районна прокуратура-гр.Шумен гр. Шумен,Съдебна палата, ул. "Съединение" №26, ет.2, кабинета на районния прокурор 10-12 ч.
Делян Димитров Зам.окръжен прокурор 19.03.2018 г. Районна прокуратура-гр.Велики Преслав гр. Велики Преслав, Съдебна палата, ул. "Борис Спиров" №80, етаж 2, стая №1 10-12 ч.
Маргарита Георгиева Административен ръководител-  Окръжен прокурор 30.03.2018 г. Районна прокуратура-гр.Нови пазар гр. Нови пазар, Съдебна палата, ул."Цар Освободител" №31, етаж 1, зала № 3 10-12 ч.
Маргарита Георгиева Административен ръководител-  Окръжен прокурор 11.05.2018 г. Районна прокуратура-гр.Велики Преслав гр. Велики Преслав, Съдебна палата, ул. "Борис Спиров" №80, етаж 2, стая №1 10-12 ч.
Орлин Куздов Зам.окръжен прокурор 14.05.2018 г. Районна прокуратура-гр.Нови пазар гр. Нови пазар, Съдебна палата, ул."Цар Освободител" №31, етаж 1, зала № 3 10-12 ч.
Делян Димитров Зам.окръжен прокурор 29.05.2018 г. Районна прокуратура-гр.Шумен гр. Шумен,Съдебна палата, ул. "Съединение" №26, ет.2, кабинета на районния прокурор 10-12 ч.