ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИЯ РЪКОВОДИТЕЛ   

НА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ШУМЕН

       Приемът се осъществява в работни дни - всеки първи понеделник от месеца  от 10 ч. до 12 ч. в кабинета на Административния ръководител на Окръжна прокуратура гр.Шумен, в Съдебна палата гр. Шумен, ет. 3.

При отсъствие на Административния ръководител на ОП-Шумен, гражданите се приемат от  Заместник административен ръководител в Окръжна прокуратура гр.Шумен.

Прием на граждани в изнесени приемни  в района на ОП-Шумен се провежда при необходимост и по преценка на Административния ръководител – Окръжен прокурор на ОП-Шумен.

Прокурорите не дават правни консултации, съгласно чл. 213 от Закона за съдебната власт.

Административните ръководители приемат и изслушват граждани, като в зависимост от поставените въпроси и искания:

- насочват по компетентност;

- приемат и предоставят за регистриране подадени съобщения, жалби, сигнали, предложения, запитвания и други;

- осведомяват по принцип за възможността за консултация с адвокат;

- разясняват реда за обжалване на постановен прокурорски акт;

- разясняват, че поставените наказателноправни въпроси се решават от компетентната прокуратура, по предвидения ред в НПК.

Административните ръководители не изразяват становище по съществото на правните казуси и не дават правни консултации.

ГРАФИК ЗА ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ В ОП-ШУМЕН
Дата Прокуратура Място на прием Време за прием
03.02.2020г. Окръжна прокуратура гр.Шумен гр. Шумен,Съдебна палата, ул. "Съединение" №26, ет.3, кабинета на Окръжния прокурор 10-12 ч.
02.03.2020г. Окръжна прокуратура гр.Шумен гр. Шумен,Съдебна палата, ул. "Съединение" №26, ет.3, кабинета на Окръжния прокурор 10-12 ч.
06.04.2020г. Окръжна прокуратура гр.Шумен гр. Шумен,Съдебна палата, ул. "Съединение" №26, ет.3, кабинета на Окръжния прокурор 10-12 ч.
04.05.2020г. Окръжна прокуратура гр.Шумен гр. Шумен,Съдебна палата, ул. "Съединение" №26, ет.3, кабинета на Окръжния прокурор 10-12 ч.
01.06.2020г. Окръжна прокуратура гр.Шумен гр. Шумен,Съдебна палата, ул. "Съединение" №26, ет.3, кабинета на Окръжния прокурор 10-12 ч.
06.07.2020г. Окръжна прокуратура гр.Шумен гр. Шумен,Съдебна палата, ул. "Съединение" №26, ет.3, кабинета на Окръжния прокурор 10-12 ч.