ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИЯ РЪКОВОДИТЕЛ НА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ШУМЕН

 

Приемът се осъществява в работни дни - всеки първи понеделник от месеца  от 10 ч. до 12 ч. в кабинета на административния ръководител на Окръжна прокуратура Шумен, в Съдебна палата гр. Шумен, ет. 3.

При отсъствие на административния ръководител, гражданите се приемат от  заместник административния ръководител на Окръжна прокуратура Шумен.

Прокурорите не дават правни консултации, съгласно чл. 213 от Закона за съдебната власт.

Административните ръководители приемат и изслушват граждани, като в зависимост от поставените въпроси и искания:

- насочват по компетентност;

- приемат и предоставят за регистриране подадени съобщения, жалби, сигнали, предложения, запитвания и други;

- осведомяват по принцип за възможността за консултация с адвокат;

- разясняват реда за обжалване на постановен прокурорски акт;

- разясняват, че поставените наказателноправни въпроси се решават от компетентната прокуратура, по предвидения ред в НПК.

Административните ръководители не изразяват становище по съществото на правните казуси и не дават правни консултации.

ИЗНЕСЕНИ ПРИЕМНИ

Административният ръководител на Окръжна прокуратура Шумен приема граждани в изнесени приемни по седалището на всяка районна прокуратура от съдебния район, веднъж на два месеца.

ГРАФИК
Име и фамилия на приемащия прокурор Длъжност

Дата

Прокуратура Място на прием Време за прием
Делян Димитров Зам.окръжен прокурор 16.01.2018г.  Районна прокуратура-гр.Нови пазар гр. Нови пазар, Съдебна палата, ул."Цар Освободител" №31, етаж 1, зала № 3 10-12 ч.
Орлин Куздов Зам.окръжен прокурор 22.01.2018 г. Районна прокуратура-гр.Велики Преслав гр. Велики Преслав, Съдебна палата, ул. "Борис Спиров" №80, етаж 2, стая №1 10-12 ч.
Маргарита Георгиева Административен ръководител-  Окръжен прокурор 31.01.2018 г. Районна прокуратура-гр.Шумен гр. Шумен,Съдебна палата, ул. "Съединение" №26, ет.2, кабинета на районния прокурор 10-12 ч.
Орлин Куздов Зам.окръжен прокурор 12.03.2018 г. Районна прокуратура-гр.Шумен гр. Шумен,Съдебна палата, ул. "Съединение" №26, ет.2, кабинета на районния прокурор 10-12 ч.
Делян Димитров Зам.окръжен прокурор 19.03.2018 г. Районна прокуратура-гр.Велики Преслав гр. Велики Преслав, Съдебна палата, ул. "Борис Спиров" №80, етаж 2, стая №1 10-12 ч.
Маргарита Георгиева Административен ръководител-  Окръжен прокурор 30.03.2018 г. Районна прокуратура-гр.Нови пазар гр. Нови пазар, Съдебна палата, ул."Цар Освободител" №31, етаж 1, зала № 3 10-12 ч.
Маргарита Георгиева Административен ръководител-  Окръжен прокурор 11.05.2018 г. Районна прокуратура-гр.Велики Преслав гр. Велики Преслав, Съдебна палата, ул. "Борис Спиров" №80, етаж 2, стая №1 10-12 ч.
Орлин Куздов Зам.окръжен прокурор 14.05.2018 г. Районна прокуратура-гр.Нови пазар гр. Нови пазар, Съдебна палата, ул."Цар Освободител" №31, етаж 1, зала № 3 10-12 ч.
Делян Димитров Зам.окръжен прокурор 29.05.2018 г. Районна прокуратура-гр.Шумен гр. Шумен,Съдебна палата, ул. "Съединение" №26, ет.2, кабинета на районния прокурор 10-12 ч.