ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ГР.ШУМЕН СЪОБЩАВА, ЧЕ В ПЕРИОДА НА ПРЕДСТОЯЩИТЕ ОФИЦИАЛНИ И ПРАЗНИЧНИ ДНИ ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ НЯМА ДА СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА

През периода от 30.04.2019г. до 10.05.2019г. включително, по разпореждане на Главния прокурор прием на граждани няма да се осъществява.

В този период гражданите могат да подават жалби и сигнали до съответните прокуратури.

  ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИЯ РЪКОВОДИТЕЛ   

НА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ШУМЕН

         Приемът се осъществява в работни дни - всеки първи понеделник от месеца  от 10 ч. до 12 ч. в кабинета на Административния ръководител на Окръжна прокуратура гр.Шумен, в Съдебна палата гр. Шумен, ет. 3.

При отсъствие на Административния ръководител, гражданите се приемат от  Заместник административния ръководител на Окръжна прокуратура гр.Шумен.

Административният ръководител -Окръжният прокурор на Окръжна прокуратура гр.Шумен или Заместник окръжните прокурори, по преценка и при необходимост приемат граждани в изнесени приемни по седалището на районните прокуратури от съдебния район.

Прокурорите не дават правни консултации, съгласно чл. 213 от Закона за съдебната власт.

Административните ръководители приемат и изслушват граждани, като в зависимост от поставените въпроси и искания:

- насочват по компетентност;

- приемат и предоставят за регистриране подадени съобщения, жалби, сигнали, предложения, запитвания и други;

- осведомяват по принцип за възможността за консултация с адвокат;

- разясняват реда за обжалване на постановен прокурорски акт;

- разясняват, че поставените наказателноправни въпроси се решават от компетентната прокуратура, по предвидения ред в НПК.

Административните ръководители не изразяват становище по съществото на правните казуси и не дават правни консултации.

ГРАФИК ЗА ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ
Дата Прокуратура Място на прием Време за прием
07.01.2019 г. Окръжна прокуратура гр.Шумен гр. Шумен,Съдебна палата, ул. "Съединение" №26, ет.3, кабинета на Окръжния прокурор 10-12 ч.
04.02.2019г. Окръжна прокуратура гр.Шумен гр. Шумен,Съдебна палата, ул. "Съединение" №26, ет.3, кабинета на Окръжния прокурор 10-12 ч.
11.03.2019г. Окръжна прокуратура гр.Шумен гр. Шумен,Съдебна палата, ул. "Съединение" №26, ет.3, кабинета на Окръжния прокурор 10-12 ч.
01.04.2019г. Окръжна прокуратура гр.Шумен гр. Шумен,Съдебна палата, ул. "Съединение" №26, ет.3, кабинета на Окръжния прокурор 10-12 ч.
13.05.2019г. Окръжна прокуратура гр.Шумен гр. Шумен,Съдебна палата, ул. "Съединение" №26, ет.3, кабинета на Окръжния прокурор 10-12 ч.
03.06.2019г. Окръжна прокуратура гр.Шумен гр. Шумен,Съдебна палата, ул. "Съединение" №26, ет.3, кабинета на Окръжния прокурор 10-12 ч.
01.07.2019г. Окръжна прокуратура гр.Шумен гр. Шумен,Съдебна палата, ул. "Съединение" №26, ет.3, кабинета на Окръжния прокурор 10-12 ч.