Контакти

Окръжна прокуратура Русе

7000 Русе, ул. "Александровска" №57 
тел.: 082/881 304, факс: 082/825 244
email: [email protected]

Окръжен следствен отдел при ОП Русе

7000 Русе, ул. "Муткурова" №51А 
тел.: 082/ 280 945
email: [email protected]

Районна прокуратура Русе

7000 Русе, ул. "Александровска" №57, ет.2 
тел.: 082/881 252, факс: 082/825 241
email: [email protected]

Районна прокуратура Бяла

7100 Бяла, пл. "Екзарх Йосиф" 
тел.: 0817/734 66, факс: 0817/734 66
email: [email protected]

Изпрати сигнал

Липсата на коректни имена, точен пощенски адрес, телефон и пр. може да доведе до третиране на сигнала Ви като „анонимен” и оставянето му без разглеждане.

Изпрати сигнал

Връзки към важни институции в Република България