За граждани

Деловодството е мястото, където се приемат и регистрират всички постъпили в прокуратурата книжа – жалби, молби, сигнали и др.

В този раздел може да окриете отговорите на най-често задаваните въпроси.