Окръжна прокуратура Разград

Административен ръководител - Окръжен прокурор: Тихомир Косев Тодоров

Окръжен следствен отдел към ОП Разград

виж още

Завеждащ следствен отдел: Иван Донев Георгиев

Районна прокуратура Разград

Административен ръководител - Районен прокурор: Любомир Манолов Георгиев

Териториално отделение Исперих към Районна прокуратура - Разград

виж още

Териториално отделение Кубрат към Районна прокуратура - Разград

виж още