Окръжна прокуратура Разград

Административен ръководител - Окръжен прокурор: Тихомир Косев Тодоров

Окръжен следствен отдел към ОП Разград

виж още

Завеждащ следствен отдел: Иван Донев Георгиев

Районна прокуратура Разград

Административен ръководител - Районен прокурор: Любомир Манолов Георгиев

Районна прокуратура Исперих

Административен ръководител - Районен прокурор: Иван Иванов

Районна прокуратура Кубрат

виж още

Административен ръководител - Районен прокурор: Пламен Пенчев