Окръжна прокуратура - Разград

Регистър на декларациите за несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т.1. от ЗПКОНПИ

Входящ № Дата Име и фамилия Длъжност Файлове
1 27.06.2018 г. Димитричка Петрова-Николаева Съдебен администратор Димитричка Николаева чл.35,ал.1.т.1
2 27.06.2018 г. Галя Йорданова Гл.счетоводител Галя Йорданова чл.35,ал.1,т.1
3 07.08.2018 г. Кремена Николова Главен специалист - счетоводител Кремена Николова чл.35,ал.1,т.1
4 27.06.2018 г. Даринка Петкова Главен специалист - административна дейност Даринка Петкова чл.35,ал.1,т.1
5 03.07.2018 г. Ваня Иванова Служител по сигурността на информацията Ваня Иванова чл.35,ал.1,т.1
6 27.06.2018 г. Петя Костадинова Завеждащ служба "РНКИ" Петя Костадинова чл.35,ал.1,т.1
7 27.06.2018 г. Ивелина Тодорова Прокурорски помощник Ивелина Тодорова чл.35,ал.1,т.1
8 27.06.2018 г. Деница Пенева Завеждащ служба Деница Пенева чл.35,ал.1,т.1
9 27.06.2018 г. Павлина Радева Съдебен деловодител Павлина Радева чл.35,ал.1,т.1
10 27.06.2018 г. Боянка Георгиева Съдебен деловодител Боянка Георгиева чл.35,ал.1,т.1
11 27.06.2018 г. Павлина Петрова Съдебен деловодител Павлина Петрова чл.35,ал.1,т.1
12 14.05.2018 г. Таня Нанева Съдебен деловодител Таня Нанева чл.35,ал.1,т.1
13 27.06.2018 г. Милен Лишковски системен администратор Милен Лишковски чл.35,ал.1,т.1
17 27.06.2018 г. Красимир Петков Шофьор - призовкар Красимир Петков чл.35,ал.1,т.1
18 27.06.2018 г. Георги Георгиев Шофьор - призовкар Георги Георгиев чл.35,ал.1,т.1
19 27.06.2018 г. Хриска Панайотова Чистач Хриска Панайотова чл.35,ал.1,т.1
20 28.06.2018 г. Децислав Колев Работник по поддръжка сгради Децислав Колев чл.35,ал.1,т.1

Окръжна прокуратура - Разград

Регистър на декларациите за имущество и интереси чл. 35, ал. 1, т.2. от ЗПКОНПИ

Входящ № Дата Име и фамилия Длъжност Файлове
1 06.06.2018 г. Димитричка Петрова-Николаева Съдебен администратор Димитричка Николаева чл.35,ал.1,т.2
2 05.06.2018 г. Галя Йорданова Гл.счетоводител Галя Йорданова чл.35,ал.1.т.2
3 07.08.2018 г. Кремена Николова Главен специалист - счетоводител Кремена Николова чл.35,ал.1,т.2
4 01.08.2018 г. Даринка Петкова Главен специалист - административна дейност Даринка Петкова чл.35,ал.1,т.2
5 05.06.2018 г. Ваня Иванова Служител по сигурността на информацията Ваня Иванова чл.35,ал.1,т.2
6 01.06.2018 г. Петя Костадинова Завеждащ служба "РНКИ" Петя Костадинова чл.35,ал.1,т.2
7 06.06.2018 г. Ивелина Тодорова Прокурорски помощник Ивелина Тодорова чл.35,ал.1,т.2
8 01.06.2018 г. Деница Пенева Завеждащ служба Деница Пенева чл.35,ал.1,т.2
9 01.06.2018 г. Павлина Радева Съдебен деловодител Палина Радева чл.35,ал.1,т.2
10 01.06.2018 г. Боянка Георгиева Съдебен деловодител Боянка Георгиева чл.35,ал.1,т.2
11 04.06.2018 г. Павлина Петрова Съдебен деловодител Павлина Петрова чл.35,ал.1,т.2
12 14.05.2018 г. Таня Нанева Съдебен деловодител Таня Нанева чл.35,ал.1,т.2
13 13.05.2018 г. Милен Лишковски системен администратор Милен Лишковски чл.35,ал.1,т.2

Окръжна прокуратура - Разград

Регистър на декларациите за промяна на декларираните за несъвместимост чл. 35, ал. 1, т.3. от ЗПКОНПИ

Входящ № Дата Име и фамилия Длъжност Файлове
1 27.06.2018 г. Димитричка Петрова-Николаева Съдебен администратор Димитричка Николаева чл.35,ал.1,т.3
2 27.06.2018 г. Галя Йорданова Гл.счетоводител Галя Йорданова чл.35,ал.1,т.3
3 27.06.2018 г. Кремена Николова Главен специалист - счетоводител Кремена Николова чл.35,ал.1,т.3
4 27.06.2018 г. Даринка Петкова Главен специалист - административна дейност Даринка Петкова чл.35,ал.1,т.3
5 03.07.2018 г. Ваня Иванова Служител по сигурността на информацията Ваня Иванова чл.35,ал.1,т.3
6 27.06.2018 г. Петя Костадинова Завеждащ служба "РНКИ" Петя Костадинова чл.35,ал.1,т.3
7 27.06.2018 г. Ивелина Тодорова Прокурорски помощник Ивелина Тодорова чл.35,ал.1,т.3
8 27.06.2018 г. Деница Пенева Завеждащ служба Деница Пенева чл.35,ал.1,т.3
9 27.06.2018 г. Павлина Радева Съдебен деловодител Павлина Радева чл.35,ал.1,т.3
10 01.06.2018 г. Боянка Георгиева Съдебен деловодител Боянка Георгиева чл.35,ал.1,т.3
11 27.06.2018 г. Павлина Петрова Съдебен деловодител Павлина Петрова чл.35,ал.1,т.3
12 14.05.2018 г. Таня Нанева Съдебен деловодител Таня Нанева чл.35,ал.1,т.3
13 27.06.2018 г. Милен Лишковски системен администратор Милен Лишковски чл.35,ал.1,т.3
17 27.06.2018 г. Красимир Петков Шофьор - призовкар Красимир Петков чл.35,ал.1,т.3
18 27.06.2018 г. Георги Георгиев Шофьор - призовкар Георги Георгиев чл.35,ал.1,т.3
19 27.06.2018 г. Хриска Панайотова Чистач Хриска Панайотова чл.35,ал.1,т.3
20 28.06.2018 г. Децислав Колев Работник по поддръжка сгради Децислав Колев чл.35,ал.1,т.3

Окръжен следствен отдел при ОП-Разград

Регистър на декларациите за несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т.1. от ЗПКОНПИ

Входящ № Дата Име и фамилия Длъжност Файлове
14 27.06.2018 г. Емилия Георгиева Съдебен деловодител Емилия Георгиева чл.35,ал.1,т.1
15 27.06.2018 г. Антоанета Йорданова Съдебен деловодител Антоанета Йорданова чл.35,ал.1,т.1
16 16.07.2018 г. Пламена Коцева Съдебен деловодител Пламена Коцева чл.35,ал.1,т.1

Окръжен следствен отдел при ОП-Разград

Регистър на декларациите за имущество и интереси чл. 35, ал. 1, т.2. от ЗПКОНПИ

Входящ № Дата Име и фамилия Длъжност Файлове
14 05.06.2018 г. Емилия Георгиева Съдебен деловодител Емилия Георгиева чл.35, ал.1, т.2
15 05.06.2018 г. Антоанета Йорданова Съдебен деловодител Антоанета Йорданова чл.35,ал.1,т.2
16 18.06.2018 г. Пламена Коцева Съдебен деловодител Пламена Коцева чл.35,ал.1,т.2

Окръжен следствен отдел при ОП-Разград

Регистър на декларациите за промяна на декларираните за несъвместимост чл. 35, ал. 1, т.3. от ЗПКОНПИ

Входящ № Дата Име и фамилия Длъжност Файлове
14 27.06.2018 г. Емилия Георгиева Съдебен деловодител Емилия Георгиева чл.35,ал.1,т.3
15 27.06.2018 г. Антоанета Йорданова Съдебен деловодител Антоанета Йорданова чл.35,ал.1,т.3
16 16.07.2018 г. Пламена Коцева Съдебен деловодител Пламена Коцева чл.35,ал.1,т.3

Районна прокуратура - Кубрат

Регистър на декларациите за промяна на декларираните за имуществени интереси чл. 35, ал. 1, т.4. от ЗПКОНПИ

Входящ № Дата Име и фамилия Длъжност Файлове
Р62/2018 02.07.2018 г. Стилиана Гатева Съдебен архивар КРП-Ст.Димитрова-декл.чл.35,ал.1,т.4

Районна прокуратура - Кубрат

Регистър на декларациите за имущество и интереси чл. 35, ал. 1, т.2. от ЗПКОНПИ

Входящ № Дата Име и фамилия Длъжност Файлове
А57/2018 04.06.2018 г. Мара Петкова Призовкар 1/2 бр. КРП-М.Петкова-декл.чл.35,ал.1,т.2
А58/2018 05.06.2018 г. Стилиана Гатева Съдебен архивар КРП-Ст.Гатева-декл.чл.35,ал.1,т.2
А61/2018 07.06.2018 г. Деница Чолакова-Енчева Съдебен деловодител КРП-Д.Енчева-декл.чл.35,ал.1,т.2
А60/2018 02.07.2018 г. Сузан Рашидова Съдебен деловодител КРП-С.Рашидова-декл.чл.35,ал.1,т.2
А62/2018 02.07.2018 г. Стела Георгиева-Димитрова Главен счетоводител КРП-Ст.Димитрова-декл.чл.35,ал.1,т.2
А59/2018 07.06.2018 г. Румяна Костова Административен секретар КРП-Р.Костова-декл.чл.35,ал.1,т.2

Районна прокуратура - Кубрат

Регистър на декларациите за несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т.1. от ЗПКОНПИ

Входящ № Дата Име и фамилия Длъжност Файлове
1 28.06.2018 г. Румяна Костова Административен секретар КРП-Р.Костова-декл.чл.35,ал.1,т.1
2 27.06.2018 г. Стела Георгиева-Димитрова Главен счетоводител КРП-Ст.Димитрова-декл.чл.35,ал.1,т.1
3 27.06.2018 г. Сузан Рашидова Съдебен деловодител КРП-С.Рашидова-декл.чл.35,ал.1,т.1
4 27.06.2018 г. Деница Чолакова-Енчева Съдебен деловодител КРП-Д.Енчева-декл.чл.35,ал.1,т.1
5 27.06.2018 г. Стилиана Гатева Съдебен архивар  
6 28.06.2018 г. Мара Петкова Призовкар 1/2 бр. КРП-М.Петкова-декл.чл.35,ал.1,т.1

Районна прокуратура - Исперих

Регистър на декларациите за несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т.1. от ЗПКОНПИ

Входящ № Дата Име и фамилия Длъжност Файлове
1 06.07.2018 г. Айлин Касимова Aдминистративен секретар Декларация чл.35 ал.1 т.1 Айлин Касимова
2 06.07.2018 г. Светлана Христова Гл.счетоводител Декларация по чл.35 ал.1 т.1 Светлана Христова
3 06.07.2018 г. Цветанка Касабова Съдебен деловодител Декларация по чл.35 ал.1 т.1 Цветанка Касабова
4 06.07.2018 г. Вилия Иванова Съдебен деловодител Декларация чл.35 ал.1 т.1 Вилия Иванова
5 06.07.2018 г. Миглена Якимова Съдебен архивар, той и призовкар Декларация по чл.35 ал.1 т.1 Миглена Якимова
7 20.09.2018 г. Сийка Иванова Съдебен деловодител Декларация по чл. 35, ал.1, т.1 Сийка Иванова

Районна прокуратура - Исперих

Регистър на декларациите за имущество и интереси чл. 35, ал. 1, т.2. от ЗПКОНПИ

Входящ № Дата Име и фамилия Длъжност Файлове
1/11.06.2018 05.06.2018 г. Светлана Христова Гл.счетоводител Декларация по чл.35 ал.1 т.2 Светлана Христова
2/11.06.2018 06.06.2018 г. Айлин Касимова Aдминистративен секретар Декларация чл.35 ал.1 т.2 Айлин Касимова
3/11.06.2018 07.06.2018 г. Цветанка Касабова Съдебен деловодител Декларация чл.35 ал.1 т.2 Цветанка Касабова
4/11.06.2018 08.06.2018 г. Миглена Якимова Съдебен архивар, той и призовкар Декларация чл.35 ал.1 т.2 Миглена Якимова
5/11.06.2018 08.06.2018 г. Вилия Иванова Съдебен деловодител Декларация чл.35 ал.1 т.2 Вилия Иванова
12/23.10.2018 12.10.2018 г. Сийка Иванова Съдебен деловодител Декларация чл.35 ал.1 т.2 Сийка Иванова

Районна прокуратура - Исперих

Регистър на декларациите за промяна на декларираните за имуществени интереси чл. 35, ал. 1, т.4. от ЗПКОНПИ

Входящ № Дата Име и фамилия Длъжност Файлове
11/03.09.2018 03.09.2018 г. Цветанка Касабова Съдебен деловодител Декларация Цветанка Касабова чл. 35, ал.1, т.4