Месечен бюлетин

С П Р А В К А

Във връзка с указанията на Главен прокурор за начина на взаимодействие на прокуратурата с представители на медиите през месец януари 2020 година /Окръжна прокуратура Разград и трите районни прокуратури в Разградски съдебен район/

 ВНЕСЕНИ НАКАЗАТЕЛНИ ПРОИЗВОДСТВА: 55 бр.

 От тях:

І. Брой обвинителни актове: 33 бр. срещу 42 обвиняеми лица като съобразно извършените престъпления по обвинителните актове се разпределят така:

ГЛАВА ІІ от НК – Престъпления против личността: 4 бр.

ГЛАВА ІІІ от НК – Престъпления против правата на гражданите: 0 бр.

ГЛАВА ІV от НК – Престъпления против брака и семейството 1 бр.

ГЛАВА V от НК – Престъпления против собствеността: 12 бр.

ГЛАВА VІ от НК – Престъпления против стопанството: 4 бр.

ГЛАВА VІІ от НК – Престъпление против финансовата, данъчната и осигурителната система: 0 бр.

ГЛАВА VІІІ от НК – Престъпления против дейността на държавни органи и обществени организации: 1бр.

ГЛАВА ІХ от НК – Документни престъпления: 3 бр.

ГЛАВА Х от НК – Престъпления против реда и общественото спокойствие: 1бр.

ГЛАВА ХІ от НК – Общоопасни престъпления: 7бр.

ГЛАВА ХІІІ от НК – Военни престъпления: няма.

ІІ. Брой на внесените предложения за споразумения 11 бр. срещу 11 лица.

ІІІ. Брой на внесените предложения за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административни наказания по чл.78а от НК – 11 срещу 13 лица.

ІV. Брой на предложенията по чл.61 от НК – 0 бр.

V. Общ брой на обвиняемите лица – 66 бр.

VІ. Дела и възложени проверки /по преценка на прокурорите/ със значим обществен интерес- 4 досъдебни производства:

1.     Бързо производство образувано от прокурор Д.Недкова №сл.д.4/2020г. По описа на Окръжен следствен отдел при Окръжна прокуратура гр. Разград, вх. №58/2020г. На РП-Разград, за това, че на 14.01.2020г. в гр. Разград, като затворник след като е бил задържан с Постановление за задържане  от 14.01.2020г. на зам.окръжен прокурор на ОП гр. Разград за срок от 72 часа по ДП №290ЗМ-82/2018г. По описа на РУ на МВР гр. Кубрат, е избягъл – престъпление по чл. 297, ал.1 от НК.

На 24.01.2020г. е внесено споразумение за решаване на наказателното производство в Районен съд гр. Разград, където е образувано НОХД №64/2020г.

На 27.01.2020г. е одобрено споразумението, като Емил Невенов Великов е осъден на «Лишаване от свобода» за срок от една година и шест месеца, което на основание чл.57, ал.1, т.2, б. «б» ЗИНЗС следва да бъде изтърпяно при първоначален строг режим.

2.     Досъдебно производство №1873 ЗМ-31/2020г. по описа на РУ на МВР гр. Разград е образувано от разследващ полицай на 15.01.2020г., вх. №90/2020г. На РП- Разград и водено срещу Октай Нергюн Зикри от с.Лъвино, общ.Исперих за това, че на 01.12.2019г. в гр. Разград е извършил действия с цел да се възбуди полово желание без съвкупление по отношение на лице навършило 14-годишна възраст, чрез употреба на сила – престъпление по чл. 150, ал.1 от НК.

По отношение на обв.Зикри е взета МНО «Задържане под стража».

Наблюдаващ прокурор – Районен прокурор Л.Георгиев.

 

3.     Досъдебно производство №3303М-15/2020г. по описа на ОД на МВР- Разград е образувано от разследващия полицай на 27.01.2020г„ вх.№ 141/2020г. на РП-Разград.

На 28.01.2020г„ на основание чл.219, ал.1 НПК, лицето Ивелин Ивайлов Тодоров, е привлечен като обвиняем за престъпление по чл.339, ал.1 НК: за това, че на 27.01.2020год. в с. Дряновец, обл. Разград, държал огнестрелно оръжие: 1 брой револвер марка „UNIS-G“,“MOD 8, 38М“, калибър 6 mm и 1 брой револвер марка „COLT“ „D.A. 38“, калибър 38 и боеприпаси за огнестрелни оръжия- 21 бр. патрони, калибър 38 и 7 бр. патрони калибър 7,65, без да има за това надлежно разрешение - престъпление по чл.339, ал.1 от НК.

В РС-Разград е внесено искане за вземане на МНО „Задържане под стража“, същото е уважено.

Наблюдаващ прокурор - Десимира Недкова.

 

4.     Досъдебно производство №1873М-61/2020г. по описа на РУ на МВР- Разград е образувано от разследващия полицай на 27.01.2020г„ вх.№ 184/2020г. на РП-Разград. С постановление от 28.01.2020г„ на основание чл.219, ал.1 НПК, лицето Иван Борисов Иванов, е привлечен като обвиняем за престъпление по чл.150, ал.1 НК: за това, че на 27.01.2020г. в гр.Разград, чрез употреба на сила извършил действия с цел да възбуди и удовлетвори полово желание без съвкупление по отношение на лице, навършило 14- годишна възраст, престъпление по чл.150, ал.1 НК.

                                             ЗАМ. ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР: 

                                                                                             / Е. ГРЪНЧАРОВ/


виж още ...