Месечен бюлетин

С П Р А В К А

 

Във връзка с указанията на Главен прокурор за начина на взаимодействие на прокуратурата с представители на медиите през месец декември 2019 година /Окръжна прокуратура Разград и трите районни прокуратури в Разградски съдебен район/

 

 

ВНЕСЕНИ НАКАЗАТЕЛНИ ПРОИЗВОДСТВА: 51 бр.

 

От тях:

І. Брой обвинителни актове: 36 бр. срещу 44 обвиняеми лица като съобразно извършените престъпления по обвинителните актове се разпределят така:

ГЛАВА ІІ от НК – Престъпления против личността: 3 бр.

ГЛАВА ІІІ от НК – Престъпления против правата на гражданите: 2 бр.

ГЛАВА ІV от НК – Престъпления против брака и семейството 0 бр.

ГЛАВА V от НК – Престъпления против собствеността: 8 бр.

ГЛАВА VІ от НК – Престъпления против стопанството: 5 бр.

ГЛАВА VІІ от НК – Престъпление против финансовата, данъчната и осигурителната система: 0 бр.

ГЛАВА VІІІ от НК – Престъпления против дейността на държавни органи и обществени организации: 1бр.

ГЛАВА ІХ от НК – Документни престъпления: 2 бр.

ГЛАВА Х от НК – Престъпления против реда и общественото спокойствие: 1бр.

ГЛАВА ХІ от НК – Общоопасни престъпления: 16бр.

ГЛАВА ХІІІ от НК – Военни престъпления: няма.

ІІ. Брой на внесените предложения за споразумения 9 бр. срещу 14 лица.

ІІІ. Брой на внесените предложения за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административни наказания по чл.78а от НК – 6 срещу 6 лица.

ІV. Брой на предложенията по чл.61 от НК – 0 бр.

V. Общ брой на обвиняемите лица – 64 бр.

VІ. Дела и възложени проверки /по преценка на прокурорите/ със значим обществен интерес – няма.

                                        ЗАМ. ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР: 

                                                                                         / Е. ГРЪНЧАРОВ/


виж още ...
  • Месечен бюлетин

   С П Р А В К А

    Във връзка с указанията на Главен прокурор за начина на взаимодействие на прокуратурата с представители на медиите през месец януари 2020 година /Окръжна прокуратура Разград и трите районни прокуратури в Разградски съдебен район/

  • Задържан рецидивист

      С постановление на Зам.окръжният прокурор на Окръжна прокуратура - Разград Емилиян Грънчаров за срок от 72 часа е задържан рецидивист извършил квалифицирана кражба и нерегламентирано теглене посредством банковата карта на собственика.

     Делото ще бъде внесено в Окръжен съд - Разград с искане за вземане на постоянна мярка за неотклонение против Е.Н.В.