Във връзка със Заповед № РД-02-7 от 07.04.2016 г. на Главният Прокурор на Република България, считано от 11.05.2016 г. от Окръжна Прокуратура - Разград ще бъде издавана само една служебна бележка която, ще включва резултатите от проверката в информационните масиви на Прокуратура на Република България и Национална Следствена Служба.

Заявление за издаване на служебна бележка от ОП и ОСлО

Съдебна такса за издаване на служебна бележка - 2 лв.