Процедура пряко договаряне по реда на чл.182 ал.1 вр. чл. 79, ал. 1, т. 3, буква „в“ от ЗОП с предмет: „ Предоставяне на достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа за обекти, присъединени ...

Процедура  пряко договаряне по реда на чл.182 ал.1 вр. чл. 79, ал. 1, т. 3, буква „в“ от ЗОП с предмет: „ Предоставяне на достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа за обекти, присъединени към мрежата за ниско напрежение, предоставени на Окръжна прокуратура гр.Пловдив"

ДокументацияДруги документи