Процедура пряко договаряне по реда на чл.182 ал.1 вр. чл. 79, ал. 1, т. 3, буква „в“ от ЗОП с предмет: „Доставка на топлинна енергия с топлоносител гореща вода за имоти на територията на ...“

Процедура  пряко договаряне по реда на чл.182 ал.1 вр. чл. 79, ал. 1, т. 3, буква „в“ от ЗОП с предмет: „Доставка на топлинна енергия с топлоносител гореща вода за имоти на територията на гр. Пловдив, предоставени за ползване на Окръжна прокуратура – гр.Пловдив“

Документация



Други документи