Обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява, с предмет: "Доставка на нетна енергия ниско напрежение и избор на координатор на балансираща група за обектите, предоставени за ползване на Окръжна прокуратура гр. Пловдив"

Обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява, с предмет: "Доставка на нетна енергия ниско напрежение и избор на координатор на балансираща група за обектите, предоставени за ползване на Окръжна прокуратура гр. Пловдив"

Тръжна документацияДруги документи