• Румен Попов в интервю пред вестник "Марица":Научихме бизнеса, че укриването на данъци е престъпление

    На 15 февруари т. г. Румен Попов беше избран за втори мандат като административен ръководител на Окръжна прокуратура - Пловдив. Той има 17 години стаж като магистрат, от които 6 години като съдия. Бил е младши прокурор и прокурор в Районна прокуратура-Пловдив в периода от 2000 г. до края на 2004 г., когато е назначен за заместник-председател на Районния съд, в който е съдия до септември 2010 г. От 2012 г. е ръководител на Окръжна прокуратура.