С Ъ О Б Щ Е Н И Е относно предприемане на мерки в Окръжна прокуратура- гр.Пловдив с цел максимално ограничаване на риска от възникване на нови случаи на коронавирус инфекция (COVID-19)

Относно предприемане на мерки в Окръжна прокуратура- гр.Пловдив с цел максимално ограничаване на риска от възникване на нови случаи на коронавирус инфекция (COVID-19)

В периода на обявеното извънредно положение справки по преписки и дела се извършва САМО на телефони 032 / 600 406 и 032 / 600 422 и по електронен път на факс 032 / 600 422 и електронна поща [email protected] и [email protected] .


виж още ...