График за прием на граждани от АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР – гр. Плевен

Заповед правила прием на граждани ОП Плевен 1-6 месец 2019

График 2018 за прием в ОП Плевен на граждани от Апелативен прокурор – В. Търново / 116.2 KB

Приемен ден на Административен Ръководител Районен Прокурор гр. Плевен

График за прием на граждани РП Плевен за 1-6.2019г.

Заповед правила прием на граждани РП Плевен / 100.1 KB

Правила прием граждани РП Плевен / 100.1 KB

Приемен ден на Административен Ръководител Районен Прокурор гр. Левски

График за прием на граждани РП Левски за 1-6.2019г

Приемен ден на Административен Ръководител Районен Прокурор гр. Червен бряг

График 2018 за прием на граждани РП Червен бряг / 56.6 KB

Приемен ден на Административен Ръководител Районен Прокурор гр. Никопол

График за прием на граждани РП Никопол за 1-6.2019г

Приемен ден на Административен Ръководител Районен Прокурор гр. Кнежа

График за прием на граждани РП Кнежа / 93.3 KB