Вътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки в РП Брезник / 116.0 KB

Вътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки в РП Трън / 19.3 MB

Вътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки в РП Радомир / 19.8 MB

Вътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки в ОП Перник / 18.9 MB

Вътрешни правила за реда и организацията на възлагане на обществени поръчки по ЗОП в РП Перник / 12.4 MB

Вътрешни правила за реда и организацията на възлагане на обществени поръчки по ЗОП в ОП Перник / 15.9 MB

Вътрешни правила за реда и организацията на възлагане на обществени поръчки по ЗОП в РП Радомир / 487.1 KB

Вътрешни правила за реда и организацията на възлагане на обществени поръчки по ЗОП в РП Брезник / 562.8 KB

Вътрешни правила за реда и организацията на възлагане на обществени поръчки по ЗОП в РП Трън / 420.4 KB