Вътрешни правила

Вътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки в РП Брезник / DOCX файл / 116.0 KB

Вътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки в РП Трън / PDF файл / 19.3 MB

Вътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки в РП Радомир / PDF файл / 19.8 MB

Вътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки в ОП Перник / PDF файл / 18.9 MB

Вътрешни правила за реда и организацията на възлагане на обществени поръчки по ЗОП в РП Перник / PDF файл / 12.4 MB

Вътрешни правила за реда и организацията на възлагане на обществени поръчки по ЗОП в ОП Перник / PDF файл / 15.9 MB

Вътрешни правила за реда и организацията на възлагане на обществени поръчки по ЗОП в РП Радомир / PDF файл / 487.1 KB

Вътрешни правила за реда и организацията на възлагане на обществени поръчки по ЗОП в РП Брезник / PDF файл / 562.8 KB

Вътрешни правила за реда и организацията на възлагане на обществени поръчки по ЗОП в РП Трън / PDF файл / 420.4 KB

Профил на купувача

Провери преписка