ПРЕССЪОБЩЕНИЕ във връзка с нарушения воден баланс в яз.“Студена“

Във вр. с нарушения воден баланс в яз.“Студена“ и въведения в тази връзка воден режим за гр.Перник и прилежащите населени места, Окръжна прокуратура-Перник и Районна прокуратура-Перник извършиха общонадзорни  проверки, за да се установят причините и виновните лица за тази ситуация. По част от материалите е образувана отделна преписка за да се установи дали виновно дл. лице от „ВиК-Перник“ е осъществило състава на чл.219,ал.1 от НК-безстопанственост, като тук е включено и водоподаването от извор“Врелото“ към гр.Радомир. Останалите материали ще бъдат изпратени на Специализираната прокуратура-София с оглед нейната компетентност да разследва деяния извършени от кметове, областни управители и министри.


виж още ...