Указател на прокуратурите

Прокуратура Адрес Телефон Факс E-mail
Окръжен следствен отдел в ОП Монтана 3400 Монтана, ул. "Марин Дринов" №2 в гр. Монтана: 096/395 303
в гр. Лом: 0971/60 317
096/305 290 [email protected]
РП Монтана 3400 Монтана, ул. "Васил Левски" №24 096/395 189 096/300 930 [email protected]
РП Лом 3600 Лом, пл. "Свобода" №8 0971/66 902 0971/66 901 [email protected]
РП Берковица 3500 Берковица, пл. "Йордан Радичков" №1 0953/88 275 0953/88 275 [email protected]