Окръжен прокурор

Административен ръководител - Окръжен прокурор:
Желязко Димитров Стефанов
тел.: 0361 21414,
e-mail: [email protected]

Приемни часове за граждани: 
всяка първа и трета сряда на месеца
от 8:30 до 12:00 часа.


Заместник окръжен прокурор, говорител:
Димитрина Делчева Ригова
тел.: 0361 21405, e-mail: [email protected]


Заместник окръжен прокурор:
Дафин Бойчев Каменов
тел: 0361 21416, e-mail: [email protected]


Прокурори в Окръжна прокуратура Кърджали:

  • Бонка Венкова Василева
    тел.: 0361 21415, e-mail: [email protected]
  • Росица Георгиева Георгиева
    тел.: 0361 21225, e-mail: [email protected]

 

Завеждащ Окръжен следствен отдел:

Валентин Митрев Петков
тел.: 0361/212 32, e-mail: [email protected]


Следователи в Окръжен следствен отдел:

  • Петя Стефанова Куцкова
    тел.: 0361/212 24, e-mail: [email protected]

За прокуратурата