Административен ръководител - Окръжен прокурор:

Желязко Димитров Стефанов тел.: 0361 21414 e-mail: [email protected], Приемни часове за граждани: всяка първа и трета сряда на месеца от 8:30 до 12:00 часа.

Заместник окръжен прокурор, говорител:

Димитрина Делчева Ригова тел.: 0361 21405 e-mail: [email protected],

Заместник окръжен прокурор:

Дафин Бойчев Каменов тел: 0361 21416 e-mail: [email protected],
 

Прокурори в Окръжна прокуратура Кърджали:

Бонка Венкова Василева тел.: 0361 21415 e-mail: [email protected],
Росица Георгиева Георгиева тел.: 0361 21225 e-mail: [email protected],

 

Завеждащ Окръжен следствен отдел:

Валентин Митрев Петков тел: 0361/212 32 e-mail: [email protected],
 

Следователи в Окръжен следствен отдел:

Петя Стефанова Куцкова тел.: 0361/212 24 e-mail: [email protected],
Сийка Михайлова Камбарева тел.: 0361/212 32 e-mail: [email protected],