Заповед ОП № 79/04.07.2016 г. за приемане на Вътрешни правила за управление на цикъла на Обществените поръчки

 

Вътрешни правила за управление на цикъла на Обществените поръчки в ОП Кърджали