Вътрешни правила

Заповед ОП № 79/04.07.2016 г. за приемане на Вътрешни правила за управление на цикъла на Обществените поръчки

Заповед ОП № 79/04.07.2016 г. за приемане на Вътрешни правила за управление на цикъла на Обществените поръчки / PDF файл / 100.0 KB

 

Вътрешни правила за управление на цикъла на Обществените поръчки в ОП Кърджали

Вътрешни правила за управление на цикъла на Обществените поръчки в ОП Кърджали / PDF файл / 508.3 KB